Skip to main content

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 23. august 2016.

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 23. august 2016.

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) – Arne Klint(AK)- Gert Tillebæk(GT)- Camilla Kaimer(CK)- Martin Filipsen(MF) – (Tom Jensen (TJ) -observant Jette Binder (JB) – Daniel Ovdal (DO)

Afbud: Rocky Schmücker (RS) – Bo Fosgaard (BF)

Valg af ordstyrer:

GT.

Godkendelse af referat fra mødet den 5.juli 2016.

Godkendt uden bemærkninger.

Nyt fra Formanden.

JK, kunststofbanen på Horshøjvej er færdig, men målene kommer først i oktober måned. Det er nu ikke sikkert at omklædningsrummene bliver renoveret da der mangler økonomi til dette projekt. Vil på næste brugerbestyrelsesmøde meddele at det fremover er GT der deltager i møderne.  

Nyt fra kasseren.

AK, årsregnskabet blev omdelt, det udviser et mindre underskud, det blev gennemgået og der var enkelte spørgsmål.

Det næste års budget ser ikke for godt ud, der kommer ikke flere penge fra ”Vennerne” og hvis der ikke findes nogle flere sponsorer indtægter så bliver det endnu et hvor der skal spares på udgifterne, der skyldtes stadig omkring 60.000 kr. i kontingent.

CK, vil få adgang til klub office så hun kan hjælpe til med registrering af medlemmerne.

Der skal findes en løsning så vores postkasse bliver tømt løbende så der ikke kommer flere rykkere og dermed ekstra gebyr udgifter.

Nyt fra Ungdomsformanden.

MF, Niels Holm er ansat til og træne de yngste årgange. Brøndby cup gik fint.

Der blev spurgt hvilke økonomiske rammer der var til de nye kontrakter. AK svarede at det er de samme som sidste sæson..

Der skal huskes at vi skal indhente børneattester hvert år.

Nyt fra Seniorformanden.

TJ, det er kun 2. damesenior der stadig mangler en træner.

Generalforsamlingen tirsdag den 20. september 2016 kl. 19.30 i klubhuset.

Der skal afholdes møde i seniorafdelingen så der kan udpeges en ny seniorformand da TJ fratræder grundet manglende tid.

Det blev oplyst at RS ønsker at fratræde sin næstformands post 1 år før tid, så der skulle gerne findes en ny der vil stille op til denne post.

Dagsorden til generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden og der kommer opslag i klubhuset i starten af september måned.

Eventuelt.

JB, vil søge om fonds midler så vi kan anskaffe os en trækvogn til de materialer der bruges til træning med mere og til nye vaskemaskiner og tørretumbler.

Referent Gert Tillebæk