Skip to main content

Untitled

 

Formanden Beretning 2016

 

Året der gik.

For Boldklubben Rødovre var året 2015-16, et yderst positiv år. Vores anlæg er blevet opdateret til nutidige forhold. Med anlæggelsen af Kunstgræsbanen, har klubben fået muligheden for at tilbyde de samme forhold som andre klubber i umiddelbar nærhed, dette må medfører en mærkbar fremgang i medlemstal. Endvidere må automatisk vanding af banerne nævnes, da dette også har haft indflydelse på forholdene. Processen vedr. omklædningsfaciliteterne kører eftersigende som planlagt, dog her brugerbestyrelsen bedt kommunen fremrykke processen så der sker noget før 2018.

 

Den manglende succes har medført at de lokale medier ikke dækker Boldklubbens aktiviteter, dette har medført at vi ikke er synlige i kommunen. Den manglende eksponering har medført at vi ikke er attraktive hos sponsorer.

 

Klubben er trimmet og har haft stor tilgang på seniorsiden også gammelmands oplever fremgang, og med den nye kunstgræsbane er der allerede kommet tilsagn om yderligere fremgang. Dog skal der ydes en stor indsats for at få flere unge ned i klubben.

 

Bestyrelsens 5-års plan udløb i 2015 og resultatet blev stort set som vi havde planlagt. Dog skal ungdommen have flere medlemmer. Dette håber vi kommer med anlægget, samt bestyrelsen vil fremover være mere aktiv udadrettet.

 

KBU’s system til afvikling af kampe er egentligt fint, beklageligvis koster selv de mindste fejl bøder eller afgifter og dette kan til tider være en ret stor udfordring.

 

Som bestyrelse oplever vi meget stor opbakning fra medlemmernes side, når vi spørger om hjælp, vi håber dette fortsætter, da vi som nævnt tidligere vil være mere aktive udadtil.

 

Den vigtigste faktor som klubbens fremtid er anlæggelsen af  Kunstgræsbanen på Horshøjvej. Denne indvies 1 Okt Kl. 10.00. Der vil være lidt til mund og gane, samt en opvisningskamp. Hele processen omkring anlæggelsen af banen har været positiv.

Da banen skal deles med Orient og dette vil medfører øget pres på omklædningsfaciliteter håber vi som sagt at der meget snart sker nyt vedr. disse. Nye omklædningsfaciliteter med flere omklædningsrum må være næste mål for bestyrelsen. Der indgår i disse planer en ide til styrketræningsfaciliteter. Den omtalte Cross-fit ved opvisningsbanen, venter stadig på en godkendelse fra Teknisk forvaltning.

Når de sidste opdateringer er udført vil vi være den mest attraktive klub i miles omkreds på faciliteter.

 

Jeg må ligesom de forrige år rette en tak til Henrik Kjærsgård og hans personale, de har hjulpet ufatteligt meget.

 

Hvad er sket:

Seniorafdelingen er stabiliseret, ungdommen varetages af gode stabile trænere, der er meget talent i alle afdelinger. Vi skal som tidlige nævnt arbejde hårdere i alle årgange for at få flere medlemmer, men mon ikke vores kommende faciliteter vil være en naturlig hjælpende hånd.

 

Arbejdet fra bestyrelsens side, vil helt klart omhandle økonomi, der vil det næste år blive reguleret på alle poster for at tilpasse indtægter og udgifter. De første tiltag er allerede sket på området. Personligt vil jeg arbejde på omklædningsfaciliteter.

 

Strategi Fremover:

 

Økonomien bliver som altid en akilleshæl, tilskuddet fra vennerne er stoppet, en tak skal rettes til dem for midlerne og deres store arbejde de har lagt i og for klubben.

Vi har oplevet en øget interesse for at hjælpe hvor man kan og det er et dejligt tiltag, vi håber det vil komme alle medlemmer til gode fremover, når vi er flere hænder til at løfte opgaven.

 

Evaluering.

 

Klubben er stabil hele vejen rundt og med kunstgræsbanen har vi alle muligheder for at få massiv fremgang. Året har budt på mange yderst positive højdepunkter, både på lederfronten og medlemstallet.

Personligt mener jeg at den nuværende bestyrelse har været den bedste boldklubben har haft i min tid.

 

Tak for et godt år

 

Jan Krügermeier.