Skip to main content

Åen der ikke eksister !!!! UPS!!!!!!

Her bringes formandens kommentar til artiklen i Lokal Nyt vedr. Harrestrup å, som efter 3 års tovtrækkeri med Københavns kommune om udbedring af manglende hegn/sikkerhed, stadig ikke er blevet udbedret:

“Jeg kan oplyse at den omtalte å overhovedet ikke eksistere, ifølge Københavns kommune. Jeg har som formand for Boldklubben Rødovre, gennem Rødovre kommunes brugerråd, forespurgt Københavns kommune om de ville udbedre hegnet ned til omtalte å, da dette er tæt på ikke eksisterende. Vi har i boldklubben børn helt ned til 3 år der spiller fodbold og det vil være forbundet med meget stor fare hvis et barn faldt i. Dette kunne ske hvis barnet ved et uheld havde skudt en bold derned og ville prøve at hente den, det ville praktisk talt være umuligt at komme op af de stejle betonkanter. Svaret er at åen ikke er i brug og derfor ikke eksistere.
Derfor undre det mig at der pludselig er et billede af den i avisen (men det nok et arkiv foto).
Det glæder mig at der nu er nogen der gør noget, det skulle jo nødigt ende med en ulykke.
Nu skal de bare finde åen først…