Skip to main content

Arne Klint, ny kasser i Boldklubben

På den ekstraordinærer generalforsamling mandag den 2. april 2012, valgte man Arne Klint til ny kasser i Boldklubben Rødovre, Heidi valgte at afgå som kasser grundet manglende tid, formanden Jan takkede Heidi for den store indsats hun har gjort for Boldklubben og dirigenten Gunthe Sørensen takkede for god ro og orden da han afsluttede den ekstraordinærer generalforsamling.