Skip to main content

Bestyrelsesmøde 9. marts 2011

Referat fra Bestyrelsesmøde onsdag den 9. marts 2011.      Tilstede: Jan Krügermeier-(JK)– Rikke Bergmann(RB) –      Bo Fosgaard(BF)- Gert Tillebæk(GT)- Christian Bundgaard(CB)      Jimmi Johansen(JJ)observant.      

Afbud fra: – Heidi Christoffersen(HC)

  1. 1.      Valg af ordstyrer:

     GT.

  1. 2.     Godkendelse af referat fra mødet den 2. februar 2011.

JJ, ville høre om der var givet bevilling til indkøb af Play Station maskine til klubhuset, det var alle enige om at vi gav på sidste møde.

  1. 3.     Nyt fra Formanden.

JK, har været ti 2 brugerrådsmøder hvor vi fik bevilget 2 nye net til vores 5 mandsmål, der vil blive lavet en 5 mandsbane i den gamle kastegård, der vil blive set på en udbedring af hegnet ned til åen og til parkeringspladsen, der vil blive sat ”chip lås” på omklædningsrummene og vi vil selv kunne få adgang til omklædning uden om vagten.

Man vil se positivt på anlæg af en kunststofbane på Horshøjvej efter en Glostrup model.

Der vil blive afholdt bane syn på Elstedvej den 31. marts 2011.

RB, ville gerne have et ekstra sæt 3 mandsmål, CB står for indkøbet.

JK, lod et oplæg til en sponsormappe gå rundt, der var en del debat om indholdet, man var enige om at eventuelle sponsorindtægter skulle være til gavn for alle hold i boldklubben, inden man tegnede sponsoraftaler skulle de godkendes i bestyrelsen, med disse bemærkninger godkendte man oplægget.

Der var også udarbejdet et oplæg til at man kunne sponsorer enkelte spillere mod fri kontingent, GT ville have undersøgt om en sådan sponsorering er godkendt af told og skat, RK vil tage kontakt til told og skat og fremskaffe dokumentation for at det er lovligt.   

BF, gennemgik et oplæg om oprettelse af en sponsor Club kaldet Klub 1000, det blev godkendt.

  1. 4.     Nyt fra Ungdomsafdelingen.

RB, på torsdag holdes der møde for alle trænere/ledere i ungdomsafdelingen, der skal snakkes om blandt andet, træningstider – spillertøj – trænerkurser. Det tøj som klubben køber til holdene er klubbens og må ikke tages med hjem.

Pigeafdelingen mangler spillere har derfor aftalt et møde med Freddy fra KBU, der kan komme med idéer til at få flere pigespillere til boldklubben. Der vil ikke være noget U18 pigehold efter sommerpausen, da der er flere der skal på efterskole.

Drengeafdelingen har tilmeldt rigtig mange hold i de yngste årgange, her kører det rigtig godt

  1. 5.     Nyt fra Seniorafdelingen.

BF, kunne oplyse at inden den 20. marts 2011 skal alle dommerløse kampe være programsat, der var en snak mellem BF og RB om dette og man vil prøve at ligge kampene inden for holdenes træningstid og fredag, lørdag og søndag.

BF, 1 Damer og Herre er kommet godt i gang med træning og træningskampe, 2 Herre er ved og starte op. Vi har tilmeldt 4 herrehold og 1 damehold i 7 mandsrækkerne, det kan måske knibe med at kunne stille med 4 herrehold, vi må til næste sæson være bedre til og melde hold fra inden det koster penge at melde fra.

Eventuelt.

CB, der er ved og komme styr på vores hjemmeside med hjælp udefra.

Alarmen i klubhuset er blevet installeret, men ikke sat til, det vil den først blive når alle der har nøgle til klubhuset har fået en information, JJ, vil udarbejde en sådan.

Næste møde onsdag den 13. april 2011 kl. 18.30            referent Gert Tillebæk