Skip to main content

Du indbydes hermed til generalforsamling i klubhuset Elstedvej 42.

Kære Medlem.

 

 (rettet den 8. september 2017, grundet manglende punkter) GT. 

Du indbydes hermed til generalforsamling i klubhuset Elstedvej 42.

 

Onsdag den 13. september 2017 kl. 19.00.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Regnskab, herunder diverse Fonde.
 4. Kontingent. 
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg:
  1. Næstformand (Tom Jensen (modtager genvalg)
  2. Kasserer Arne Klint (modtager genvalg)
  3. Bestyrelsesmedlem (Daniel Ovdal modtager genvalg)
  4. Bestyrelsesmedlem (Niels Kristian Holm for 1. år)
  5. Seniorformand (Martin Børresen, indstilles)
  6. Ungdomsformand (Martin Pilipsen, indstilles)
  7. Bestyrelsessuppleant(Bo Fosgaard, modtager genvalg)
  8. 2 revisorer samt 1 suppleant. (Jørgen Nissen, Gunthe Sørensen, Rene Kaltoft, modtager genvalg)

            7. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt kandidater til bestyrelsen, skal være formanden eller på mail. bestyrelsen@bkrodovre.dk i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt

Bestyrelsen