Skip to main content

Du indbydes hermed til generalforsamling i klubhuset Elstedvej 42.

Rødovre den ?.

 

 

 

 

 

Kære Medlem.

 

 

Du indbydes hermed til generalforsamling i klubhuset Elstedvej 42.

 

Tirsdag den 4. september 2012 kl. 19.00.

 

 

Dagsorden:

 

 1. 1.     Valg af dirigent.
 2. 2.     Beretning.
 3. 3.     Regnskab, herunder diverse Fonde.
 4. 4.     Kontingent.
 5. 5.     Indkomne forslag.
 6. 6.     Valg:
  1. a.     Formand                 (modtager  genvalg)
  2. b.     Sekretær                  (modtager genvalg )
  3. c.     Seniorformand        (Søren Bundgaard)
  4. d.     Ungdomsformand   (?)
  5. e.     Bestyrelsessuppleant(modtager genvalg)
  6. f.       2 revisorer samt 1 suppleant. (modtager genvalg)

 

 

 1. 7.     Eventuelt.

 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt kandidater til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 

Vel mødt

Bestyrelsen