Skip to main content

ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i klubhuset Elstedvej 42.

Mandag den 2. april 2012 kl. 19.00.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

2. Valg af ny Kasser. (Heidi ønsker at fratræde)

Forslag til Kasser, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Vel mødt Bestyrelsen