Skip to main content

Formandens beretning 17 september 2014

Dette er formandens beretning som blev fremført på boldklubbens generalfrosamling onsdag den 17. september 2104 og blev godkendt.

Formandens beretning september 2014

 

Året der gik.

Dette år har været fuld af succes, vi har fra bestyrelsens side knoklet da det gik meget stærkt, i forhold til hvad vi var gearet til. Det har været et godt år, der startede med stort set de samme personer på alle poster, dog har der været små ændringer på træner siden. Vi er stadig meget søgt af trænere, så det var intet problem.

Julestævnet var igen en succes og fra bestyrelsens side skal rette en stor tak til gammelmandsafdelingen som ydede et helt enestående arbejde med at servicere ungdommen.Samt Tom Jensen fra 1 Senior, som via sit  job i Nordea, skaffede alle gaverne til Børnene.

På den sociale front sker der virkeligt meget på tværs af alle hold.

På facilitets fronten, sker der ikke det store, dog har man fra kommunens side valgt at bruge penge på at grave ”kastegården op, så den kommer i niveau med træningsbanerne, måske ka der laves en 7-8 mands bane dernede. Det så bare dårlig planlægning at pløje banen op på dagen hvor anlægget åbnes efter 7 ugers sommerferie og samtidig glemme at meddele det. Løbebanen er færdig ???   og renoveringen af klubhuset er ikke påbegyndt. De pålidelige kilder vedr. Kunst på horshøjvej er tavse som graven, så intet nyt på den front.. Jeg vil her godt henlede opmærksomheden på mit udsagn om at se den bane før jeg tror det. Men jeg giver ikke op.

Personligt bruger jeg ufatteligt megen tid på den kommune, det simpelthen håbløst og trist for alle  klubbens medlemmer. Jeg har haft så mange dårlige oplevelser at jeg troede det var mig som person der var problemet, men ud fra 2 landsdækkende undersøgelser hvor Rødovre kommune scorede så dårlige resultater,(på visse områder 95 dårligst ud af 98 kommuner), samt møde mellem alle kommunens foreninger og kommunen på Rødovregård, erfarede jeg at det var ikke personligt, samarbejdet mellem kommunen og foreningerne er simpelthen plum-råddent.

Det er alles håb at Henning Elmelund, den nye Direktør på området vender skuden og der er allerede sket tiltag mod en positiv udvikling.

Endvidere tør jeg snart ikke meddele noget mere da det hele tiden laves om og jeg dermed fremstår som upålidelig.

Der skal lige rettes en tak til Stadions-hallens personale for at hjælpe os hvergang, der er problemer og det er tit.

Det har lettet bestyrelsens arbejde at vi fik Jimmi ansat gennem kommunens jobcenter, det har givet os andre tid til udvikling og positive tiltag, da han laver alt det administrative.

Der er brugt ufattelig megen tid på at oprette alle klubbens medlemmer i en database hos DBU. Tak til Arne og Jimmi

Vi har brugt megen tid på at rette op på kontingent-skyldnere og har i den anledning brugt vedtægterne til at ”opdatere” medlemsdatabasen, hvilket kan ses i regnskabet.

Hvad er sket.

Vores 5-års plan virker stadig, det går faktisk ret godt, vi har en fin ungdoms afdeling, med mindst 2 trænere på hver hold, dog ”opdaterede” vi u15 holdet, dette medførte at holdet blev lukket og de betalende spillere er på u14. Vi søges stadig af trænere især til ungdommen, samt spillere, især i de helt små årgange, hvorfor så det. Det skyldes at vi som klub har kunnet fastholde vores trænere, samt det fakta at de alle er kontrakt ansat. Derfor søger børn og forældre netop os, en klub som er kendetegnende ved stabilitet og ansvarlighed fra trænere og ledere.

Arbejdet fra bestyrelsens side, vil helt klart omhandle økonomi, der vil det næste år blive reguleret på alle poster for at tilpasse indtægter og udgifter. Der er kommet en del sponsorere så det hjælper og viser vi står stærkere i lokalsamfundet, hertil ska osse rettes en tak Til Lokal Nyt, som dækker klubbens seniorer meget. Personligt er jeg optaget af opgaver, primært i kommune regi, samt sponsor arbejde.

Hovsa.

Sommertræningen gik for første gang i min tid efter planen, nok fordi Henning Elmelund og Kim Halberg måtte høre på 2 timers brok (der var kun afsat ½ time, men det var ikke nok, selv om jeg snakkede hurtigt). De havde skam lavet nøgler og og booket omklædning 3 måneder i forvejen.

Omklædningsfaciliteter er som altid under al kritik, det skal siges at der bliver ydes at enormt stykke arbejde fra stadions hallens personale, men vi er bare for mange om for lidt.

Omkring klubbens materialer er der fortsat en ligegyldig tilgang til alt, men når der ikke er flere materialer så det vel løsningen.

Strategi Fremover.   

Vores 5 års-plan tog kun 4 år på det sportslige område, nu det økonomi og sponsorere det gælder, det kunne være dejligt med flere hænder, jeg tror på der må være hjælp at hente, vi tager imod med åbne arme. Det koster at have succes.

Økonomi.

Der arbejdes målrettet mod at tilpasse økonomien det næste år, så den vil være rentabel når tilskuddet fra vennerne frafalder.

Forældre og klubliv.

Klublivet er i udvikling, det ser ud til vi langsomt men sikkert bevæger os hen mod gamle tider, hvor alle på tværs af hold, hygger sig sammen efter kamp eller træning.

Der er øget opbakning til klubbens arrangementer.

Evaluering.

Det har været et år med succes og fremgang, et år hvor arbejdet er blevet lettere med mange positive indsatser hele vejen rundt, det har virkelig hjulpet at Jimmi laver det administrative, der er flere tiltag på vej. Blandt andet et åbent klubhus til Seniorkampe, når løbebanen er færdig. Der arbejdes på en fælles fest for hele klubben og æresmedlemmer på Tinderhøj Skole, dette skulle gerne blive en tradition.

Klubben ser ud som om den stille og roligt går fremad, det bliver et spændende år, det helt sikkert.

 

Tak for et godt år

 

Jan Krügermeier.