Skip to main content

Formandens beretning fremført den 11. september 2013, på generalforsamlingen.

 

 

Formandens beretning september 2013 

Året der gik.

Dette år har været et stille et af slagsen, vi har fra bestyrelsens side lige holde lidt igen da det gik meget stærkt, i forhold til hvad vi var gearet til. Det har været et godt år, der startede med stort set de samme personer på alle poster, dog har der været små ændringer på træner siden, dog var det ikke et problem at besætte de forskellige poster, da det var et fåtal der stoppede. Vi er stadig meget søgt af trænere, så det var intet problem.

Dog måtte vi i år sige farvel til vores 2-senior, da de ikke ville indordne sig og ønskede at gå veje som ikke kunne accepteres fra bestyrelsens side da vi så det som en stopklods for hele seniorafdelingen, samt de unge spillere som kommer fra egen ungdomsafdeling.

Dog er det på imponerende vis lykkedes vores ledere omkring seniorafdelingen at opbygge ikke bare et 2-senior men også et 3-senior, ikke nok med det har der allerede været den første debutant på 1-senior af egen avl og flere har etableret sig på 2-senior, det lover godt. En særlig tak skal rettes til Kim Olsson samt Daniel Ovdal.

Julestævnet var igen en succes og fra bestyrelsens side skal rette en stor tak til gammelmandsafdelingen som ydede et helt enestående arbejde med at servicere ungdommen.

Ellers er der på den sociale front begyndt at ske fremskridt på tværs af holdene, det lover godt for fremtiden.

På facilitets fronten skulle der være godt nyt i sigte, der er på FIR’s prioriteringsliste for første gang nogensinde et punkt der hedder Kunstgræsbane på horshøjvej, listen er barberet ned til 9 punkter med en samlet udgift på 30-35 millioner. Heraf forbedringer ved stadionhallen som indeholder løbebane om opvisningsbanen med lys, samt den famøse kunstgræsbane. Endvidere er det vedtaget at renoverer vores klubhus. Bortset fra klubhuset, skal jeg se det andet anlagt før jeg tror på det. Vi må ikke glemme det valgår. Dog siger pålidelige kilder at pengene er afsat til kunstgræsbanen som skulle stå klar til vinteren 2015. Jeg vil her godt henlede opmærksomheden på mit udsagn om at se det før jeg tror det.

Personligt har jeg brugt ufatteligt megen tid på ovenstående, samt på at få ændringer der gør det muligt at drive en fodboldklub på tilfredsstillende vis for alle dens medlemmer. Desværre er det ikke den tankegang der deles på højere plan hos alle samarbejdspartnere. Det er som at løbe panden mod en mur hvis man ikke er elite i Rødovre.

Det har ikke lettet bestyrelsens arbejde at man fra DBU’s side har lagt mere administration ud på klubbernes skuldre, det har dette år taget uendeligt meget af vores tid og fortsætter i et godt stykke tid endnu.

Bestyrelsen.

Som nævnt har vi brugt megen tid på administration, men der er da sket meget alligevel, Vi fik en ungdomsformand, samt en observant i bestyrelsen, flere hænder…

Dog har det været småt med overskud, da der hele tiden har været noget som lige skulle laves, vi havde tiltag der skulle gøre det lettere for klubbens medlemmer, men de personer der var afsat til dette har brugt tiden (Ufattelig megen tid) på at oprette alle klubbens medlemmer i en database hos DBU. Det ka føles lidt som et skridt tilbage, men det er gået fremad på alle fronter. Vi arbejder videre, der lys for enden af tunnellen og det ikke et tog.

Hva er sket.

Vores 5-års plan virker stadig, det går faktisk ret godt, vi har en fin ungdoms afdeling, med mindst 2 trænere på hver hold, de første spillere af egen avl i 1-2 senior truppen og et 1-senior det går benhårdt efter oprykning til KS. Hvem havde turde tro det for 2 år siden. Vi søges stadig af trænere især til ungdommen, samt spillere, især i de helt små årgange, hvorfor så det. Det skyldes at vi som klub har kunnet fastholde vores trænere, samt det fakta at de alle er kontrakt ansat. Derfor søger børn og forældre netop os, en klub som er kendetegnende ved stabilitet og ansvarlighed fra trænere og ledere.

Arbejdet fra bestyrelsens side i år har primært ligget i opgaver der gerne skulle effektiviseres i fremtiden, nu må vi se om det bærer frugt. Vi er stadig nødsaget til at afsætte 2 mand til at registrerer de resterende medlemmer i DBU’s database, derfor går der lige nogen tid før vi er oppe på 100% ydeevne. Personligt er jeg optaget af opgaver, primært i kommune regi, som er nødvendige for at vi kan få det lettere fremover.

Hovsa.

Sommertræningen blev endnu engang en farce, efter det var vedtaget i brugerbestyrelsen at vores sommertræning på Tinderhøj Skole skulle foregå som tidligere år. Det kom den så sandelig også til, der var totalt kaos, denne gang fordi kommunens vagtselskab ikke ville have os ind i omklædningsrummene, dette blev dog løst, da en venlig sjæl på egen bekostning gav os en nøgle.

Omklædningsfaciliteter er som altid under al kritik, det skal siges at der bliver ydes at enormt stykke arbejde fra stadions hallens personale, men vi er bare for mange om for lidt.

Boldrummet er lidt udskudt da Jimmi er optaget af den foromtalte database og da han endelig havde tid stod der en tagudskiftning i vejen. Vi gør vores bedste for at holde skruen lige i vandet, selv om det er svært, så lykkedes det alligevel, det dog ikke helt let.

Strategi Fremover.   

Vi holder os til 5-årsplanen, vi lidt foran, det kunne være dejligt med flere hænder, jeg tror på der må være hjælp at hente, vi tager imod med åbne arme. Det er tydeligt at den manglende tid og dermed opfølgning på kontingent har medført at vi har en øgning i gratister, det simpelthen ikke i orden. Der vil blive en endnu tættere opfølgning på restancer og til dette må trænerne på alle hold tage et ansvar, ellers slutter samarbejdet. Nu det nok.

Økonomi.

Tiltagene fra sidste år har været yderst positive.

Klubbens økonomi er sund.

Forældre og klubliv.

Klublivet er i udvikling, det ser ud til vi langsomt men sikkert bevæger os hen mod gamle tider, hvor alle på tværs af hold, hygger sig sammen efter kamp eller træning, det bliver bedre og bedre.

Forældreopbakningen er ikke optimal, det virker som om klubben er en pasningsordning, udviklingen i samfundet bærer tydeligt præg af at tiden er knap, desværre.

Evaluering.

Det har været et stille år, dog med fremgang, et år hvor arbejdet er blevet brugt på forbedringer der først vil blive mærkbare om nogle år, måske, det har ikke været nemt og lad os se om det har været arbejdet værd, om ikke andet har vi da prøvet.

Klubben ser ud som om den stille og roligt går fremad, det bliver et spændende år, det helt sikkert.

 PS. notat fra generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden sidst på ugen.