Skip to main content

Generalforsamling 4. september 2012 (kort notat)

Generalforsamling

Tirsdag den 4. september 2012 kl. 19.00.

Dagsorden:

Formanden bød velkommen til de 20 fremmødte medlemmer.

 1. 1.     Valg af dirigent.

Gunthe Sørensen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 

 1. 2.     Beretning.

Formanden og Seniorformanden og Ungdomsformanden afgav mundtlig beretning til forsamlingen, Rene Kaltoft gav en orientering om Marsters afdelingen. Efter en kort debat blev beretningen enstemmigt godkendt af forsamlingen med klapsalver.

Formanden uddelte gavekort til kampjubilarer : Posten 500 kampe – Rene Kaltoft 1000 kampe.

 1. 3.     Regnskab, herunder diverse Fonde.

Kasseren gennemgik det omdelte regnskab, regnskabet blev enstemmigt godkendt under klapsalver.

 1. 4.     Kontingent.

Der var ikke nogen forslag.

 1. 5.     Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 1. 6.     Valg:
  1. a.     Formand                   (Jan Krugermeier blev genvalgt)
  2. b.     Sekretær                  (Gert Tillebæk blev genvalgt)
  3. c.     Ungdomsformand  (Rikke Bergmann fratrådte. Og ingen blev valgt)
  4. d.     Seniorformand         ( Søren Bundgaard blev genvalgt)
  5. e.     Bestyrelsessuppleant(Bo Fosgaard blev genvalgt)
  6. f.       2 revisorer samt 1 suppleant. (Jørgen Nissen – Günthe Sørensen – Rene Kaltoft alle blev genvalgt )

Alle valg blev genvalgt under klapsalver. Formanden overrakte Rikke en buket blomster og takkede hende for det store arbejde hun har lagt i Boldklubben hun vil blive savnet som ungdomsformand.

 1. 7.     Eventuelt.

Gunthe Sørensen opfordrede den nye bestyrelse til og få malet boldklubbens navn på klubhuset det der er nu ser ikke godt ud. Boldklubben har i år eksisteret i 85 år efterlyser en markering af dette.  

Dirigenten takkede for god ro og orden og Formanden afsluttede generalforsamlingen.