Skip to main content

Generalforsamling i klubhuset Elstedvej 42. Onsdag den 17. september 2014 kl. 19.00.

Rødovre. Den 2. september 2014. 

Kære Medlem.

Du indbydes hermed til generalforsamling i klubhuset Elstedvej 42.

Onsdag den 17. september 2014 kl. 19.00.

Dagsorden:

 1.    Valg af dirigent.

2.    Beretning.

3.    Regnskab, herunder diverse Fonde.

4.    Kontingent.

5.   Indkomne forslag.(forslag til ændringer af vedtægterne, fra bestyrelsen 

6.    Valg:

a.    Formand. (Jan Krügermeier, modtager genvalg)

b.    Sekretær. (Gert Tillebæk, modtager genvalg)

c.     Seniorformand. (Kim Olsson, genopstiller ikke)

d.    Ungdomsformand. (Frank Wollerup, modtager genvalg)

e.     Bestyrelsessuppleant.(Bo Fosgaard, modtager genvalg)

f.      2 revisorer samt 1 suppleant.(Jørgen Nissen – Günthe Sørensen – Rene Kaltoft)

 7.    Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt kandidater til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 

Vel mødt

Bestyrelsen