Skip to main content

Generalforsamling i klubhuset Elstedvej 42. Onsdag den 23. september 2015 kl. 19.00.

Kære Medlem.

Du indbydes hermed til generalforsamling i klubhuset Elstedvej 42.

Onsdag den 23. september 2015 kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab, herunder diverse Fonde.
4. Kontingent.
5. Indkomne forslag.(forslag til ændringer af vedtægterne, fra bestyrelsen )
6. Valg:
a. Næstformand (forslag modtages # )
b. Kasserer (Arne Klint, modtager genvalg)
c. Bestyrelsesmedlemmer (forslag modtages #)
d. Seniorformand (Tom Jensen, indstilles)
e. Ungdomsformand (indstilles)
f. Bestyrelsessuppleant(Bo Fosgaard, modtager genvalg)
g. 2 revisorer samt 1 suppleant. (Jørgen Nissen, Gunthe Sørensen, modtager genvalg)

7. Eventuelt.

#Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt kandidater til bestyrelsen, skal være formanden eller på mail. bestyrelsen@bkrodovre.dk i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.#

Vel mødt
Bestyrelsen