Skip to main content

Generalforsamling i masters afdelingen tirsdag d. 11.2

Den første halve times tid gik med spisning af lækkert smørrebrød – leveret af Per Sten – samt en enkelt (gratis) pilsner.                     

Herefter indledte Kay generalforsamlingen med at bede alle mindes Ole “Slagter”.
hvorefter Tommy Hald blev hyldet for sine 400 kampe med pæne ord og et gavekort fra klubben.

PKT 1.
Valg af dirigent: Kay
Valg af referent: Sonne

PKT 2.
Beretninger:

Masters ved Preben K.

Masters havde haft en fin sæson, hvor kun lidt slaphed til sidst gjorde at holdet måtte nøjes med en 7. plads.
I indeværende vinterturnering ligger holdet pt. på 1. pladsen.

Ansøgning om holdfællesskab med Vallensbæk er indleveret til såvel KBU som SBU.
Efter planen spiller holdet på Rødovres licens under KBU og får fast hjemmebane i Rødovre, ligesom der skal spilles i Rødovres klubdragt.

Supermasters ved Henrik O & Svend O

Der er fortsat tale om et fælles hold med FA2000. Et samarbejde der er forløbet fint.
Holdet har været ramt af mange skader og til trods for at der blev lukket usædvanlig mange mål ind endte holdet på en hæderlig 7. plads.
Der var en stor tak til de spillere fra både masters og SGOM, der hjalp til.
Holdet fortsætter i 2014 samarbejdet med FA2000 og har  fortsat hjemmebane i Rødovre.

Grand Old Masters ved Hector

Også her er der tale om holdfællesskab med FA2000, men i modsætning til Supermasters har holdet hjemme på JJ-vej
Holdet havde i mange kampe kun én repræsentant fra Rødovre, nemlig Hector.
Holdet endte på en 5. plads trods mange skadesproblemer.
Vores – nu tidligere medlem – Bjarne Green har taget den lidt ærgerlige, men forståelige konsekvens at melde sig ind i FA.
Holdet træner onsdage kl. 18 og alle er velkomne.

Super Grand Old Masters ved Molsing

Indledte med at gå tilbage til vinteren 12/13 hvor det efter meget arbejde lykkedes at få stablet en turnering for +70 årige med navnet Grand Veteran Masters (5-mandsfodbold) på benene og selvfølgelig med deltagelse af et Rødovrehold.

SGOM endte som nummer 2 i sidste års vinterturnering.

Af uransagelige grunde valgte KBU at dele sommerturneringen for SGOM op i to – en forårsturnering, hvor holdet blev nr. 4 og en efterårsturnering, som holdet vandt efter en finalesejr over SIF.

Det er lykkedes at holde fast i det gode sociale tiltag med en fast månedlig frokost efter træningen mandag formiddag, hvor der i gns. deltager omkrng 20 mand.

Der var en stor tak til Grøn for hans kæmpearbejde og til  Kay, der trådte til som holdledervikar.

Også 5-a-siden blev rost som en succes, ikke mindst grundet Kays store arbejde.

Der var til lykker til de runde fødselarere, især Ole Jensen, der med sine nu 80 år stadig er aktiv på GVM-holdet.

Der var også stor tak til Steen for hans (gratis!) dommerindsats og naturligvis Posten, der altid har væskebeholdningen iorden.

Grand Veteran Masters ved Grøn

Resultatmæssigt er det ikke noget at prale af, men der er stor træningsflid og det er  lykkedes at stille hold til ALLE kampe, også selv om der er mange afbud med begrundelser såsom: Golf – Udlandsrejser o.lign.

Holdet deltager også i den nuværende vinterturnering med knap så gode resultater til følge.

PKT. 3 Regnskab.

Vores kasserer Kay gennemgik regnskabet, der viste et større overskud end sidste år trods mange kampjubilæer og runde fødselsdage.

Kay er rigtig god til at søge om tilskud til (næsten) alt i klubben !!!

Regnskabet blev -naturligvis- godkendt og det blev samtidig besluttet at kontingentet til mastersafdelingen også i 2014 er 150 kr.

PKT. 4 Indkomne forslag

Ingen

PKT. 5 Tilmelding af hold

Alle nuværende hold tilmeldes sommerturneringen 2014

PKT.6 Valg af holdledere

MASTERS:
Preben Kjærsgård & Tim Hansen

SUPERMASTERS:
Henrik Olesen & Svend Olsen

GRAND OLD MASTERS:
Hector

SUPER GRAND OLD MASTERS:
Molsing & Kay

GRAND VETERAN MASTERS:
Grøn & Posten

PKT.7 Valg af kasserer

Kay blev genvalgt

PKT. 8 Valg af afd.repræsentant

Grøn blev genvalgt.

PKT. 8 Eventuelt

Intet specielt at bemærke.

ref.  fs  11/2  14