Skip to main content

Generalforsamling mandag den 29. august 2011.

 Boldklubben Rødovre

Kære Medlem.

Du indbydes hermed til generalforsamling i klubhuset Elstedvej 42.

Mandag den 29. August 2011 kl. 19.00.

Dagsorden:

 1. 1.     Valg af dirigent.
 2. 2.     Beretning.
 3. 3.     Regnskab, herunder diverse Fonde.
 4. 4.     Kontingent.
 5. 5.     Indkomne forslag.(ændring af klublove paragraf 9 og 10:valg af næstformand)
 6. 6.     Valg:
  1. a.     Kasserer                   (Heidi Christoffersen, vil gerne fratræde)
  2. b.     Næstformand           (ny: Jimmi Johansen opstiller)
  3. c.     Ungdomsformand    (Rikke Bergmann)
  4. d.     Seniorformand          ( Søren Bundgaard)
  5. e.     Bestyrelsessuppleant(Bo Fosgaard opstiller)

f.   2 revisorer samt 1 suppleant. (Jørgen Nissen – Günthe Sørensen –         Rene Kaltoft )

 1. 7.     Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt kandidater til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt

Bestyrelsen