Skip to main content

Indkaldelse til Generalforsamling.

Kære Medlem.

Du indbydes hermed til generalforsamling i klubhuset Elstedvej 42.

Tirsdag den 20. september 2016 kl. 19.30

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning
 3. Regnskab, herunder diverse Fonde.
 4. Kontingent
 5. Indkomne forslag.(forslag til ændringer af vedtægterne, fra bestyrelsen )
 6. Valg:
  1. Formand(Jan Krügermeier) modtager valg.
  2. Sekretær. (Gert Tillebæk) modtager valg.
  3. Næstformand (for 1 år)
  4. Seniorformand. (? )
  5. Ungdomsformand. (Martin Filipsen)
  6. Bestyrelsesmedlem. (Camilla Kaimer) modtager valg.
  7. Bestyrelsessuppleant. (Bo Fosgaard) modtager valg
  8. 2 revisorer samt 1 suppleant.(Jørgen Nissen – Günthe Sørensen – Rene Kaltoft.

               7. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt kandidater til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.