Skip to main content

Kort notat fra Bestyrelsesmøde den 31. oktober 2011.

Kort notat fra Bestyrelsesmøde den 31. oktober 2011. Tilstede: Jan Krügermeier-(JK)- Rikke Bergmann(RB) – Jimmi Johansen(JJ)- Gert Tillebæk(GT)- Bo Fosgaard(BF) Afbud fra: Heidi Christoffersen(HC)- Søren Bundgaard(SB) .

Valg af ordstyrer: GT.

Godkendelse af referat fra møderne den 17. august og den 22. september 2011.

Godkendt uden bemærkninger.

Nyt fra Formanden. JK, har været til brugerrådsmøde om fordeling af tider på kunsstofbanen i Espelunden, vi har fået de samme antal timer som sidste år, vi blev lovet at vi ville få flere timer til næste vintersæson. Vi vil ikke få nøglechip i klubhuset der er ikke penge til det i kommunen, men måske får vi ny lås og nøgler. Næste brugerrådsmøde er den 23. november 2001 her i klubhuset. JK, ville høre om han skulle arbejde på at få ansat en person i skånejob til og passe klubhuset, det syntes alle var en god ide.

Nyt fra Kasserer. HC, havde mailet en resultatopgørelse ud til bestyrelsen, vi havde en lang drøftelse, JK, vil kontakte Heidi om et nyt møde hvor hun kan svare på de spørgsmål der var til den udsendte resultatopgørelse

Nyt fra Ungdomsafdelingen. RB, var stolt over at 4 hold har vundet deres række, Rødovre Lokalnyt vil lave en artikel om det flotte resultat. De fleste hold er tilmeldt en vinterturnering. Der kommer mange nye medlemmer i de mindste årgange. JK, foreslog at man lavede et talenthold til den nye forårssæson, det var der enighed om at han godt kunne arbejde videre med det og RB, skal holdes orienteret om hvad det indebærer.

Nyt fra Seniorafdelingen. JK, foreslog at der blev mulighed for at kunne lave noget vintertræning i Balance Club, har fået et godt tilbud fra Troels, det arbejdes der videre på RB, ville også godt have at ungdomsafdelingen blev tilbudt at deltage. JK, oplyste at der skal laves nye kontrakter med Jon og Troels da de udløber med udgangen af december måned, der var en debat om hvad de skulle tilbydes og vi udsatte dette til næste møde så Heidi kan være med til den endelige beslutning.

Eventuelt. JJ, omkring klubhuset skal der strammes op på reglerne, der bliver ikke ryddet op når folk har benyttet klubhuset hvilket er for dårligt, ved lån af klubhus til arrangementer skal der købes en kasse enten vand eller øl. Der vil blive lavet om på billederne i klubhuset som vil blive erstattet med opslagstavler til de enkelte hold. BF, vil sørge for at der kommer en reparatør til opvaskemaskinen der ikke virker. JJ, efterlyste mere styr på hvilke hold der bliver tilmeldt til turneringen, så vi kan vi ikke skal betale så mange penge til bøder.

Næste møde JK, aftaler det med HC.

referent Gert Tillebæk