Skip to main content

Kort notat fra Bestyrelsesmøde onsdag den 4. juni 2014.

 

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) – Arne Klint(AK)-)- Frank Wollerup(FW)

– Jimmi Johansen (JJ)-observant Jette (J)

 

Afbud fra: Kim Olsson (KO)- Gert Tillebæk(GT)

Orientering:

Den påtænkte renovering af løbebanen på Elstedvej er stadig usikker på grund af jorden på den nuværende løbebane.

Hvis man har brug for lægehjælp efter en fodboldskade kan man efter lægens vurdering få hjælp til behandling, man skal herefter kontakte Rødovre Kommune.

Der er blevet valgt ny formand for brugerbestyrelsen i Espelunden, det blev John Kaspersen fra Orient.

Bestyrelsen har modtaget brev dame senior afdelingen, der har en del ønsker hvis det lykkedes dem at rykke op. Dette brev blev drøftet og det blev besluttet at JK, indkalder dameafdelingen til møde snarest.

JJ, ringer til DBU så vi ved hvilke proportioner der gælder for 1. division for damer og hvad der gives af tilskud fra DBU.

JJ og AK, har foretaget en stor gennemgang af klubbens medlemmers kontingent forhold og mange er blevet slettet fra klubbens medlemsregister.     

JJ, udarbejde et forslag for hvordan boldklubbens ungdomsafdeling kan opbygges, og vil prøve at få et forældreråd op og køre.

J, har søgt Nordea fonden om 50.000 kr. til fornyelse af klubhuset svar afventes.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at der ved alle kontrakt forhandlinger(både senior og ungdom) skal deltage minimum 2 mand fra bestyrelsen AK,(kasseren) skal være den ene deltager.

Træner honoraret kan kun udbetales hvert 6 mdr. mod den relevante dokumentation.

Masters afdelingen har søgt om tilskud og der blev bevilget 1000kr

7 mandsveteran holdet skal på tur og har søgt om tilskud og der blev bevilget 1000kr

Næste bestyrelsesmøde torsdag den 26. juni 2014 kl. 18.00.