Skip to main content

Notat fra Boldklubbens generalforsamling den 29. august 2011.

Generalforsamling

Mandag den 29. August 2011 kl. 19.00.

Dagsorden:

Formanden bød velkommen til de 18 fremmødte medlemmer.

 1. 1.     Valg af dirigent.

Flemming Sonne blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 

 1. 2.     Beretning.

Formanden og Ungdomsformanden afgav mundtlig beretning til forsamlingen, seniorformanden var syg så den beretning var delt rundt til forsamlingen. Efter en kort debat blev beretningen enstemmigt godkendt af forsamlingen med klapsalver. (beretningerne vil blive lagt på hjemmesiden)

Gert Tillebæk uddelte gavekort til kampjubilarer: Erik Molsing 400 kampe-John K. Andersen 700 kampe – Jens Evers 700 kampe – Per Hansen 900 kampe.

 1. 3.     Regnskab, herunder diverse Fonde.

Kasseren gennemgik det omdelte regnskab, regnskabet blev enstemmigt godkendt under klapsalver.

 1. 4.     Kontingent.

Flemming Sonne havde fremsendt et forslag til et ændret kontingent for dame og herresenior medlemmerne, der var en god og givtig debat om det fremsendte forslag, det blev vedtaget med 17 stemmer for og 1 blank stemme at alle dame og herresenior spillere skal betale et årligt kontingent på 1.800. kr. gældende fra 1. januar 2012.

 1. 5.     Indkomne forslag.(ændring af klublove paragraf 9 og 10:valg af næstformand)

Bestyrelsens forslag blev efter en god debat enstemmigt godkendt.

 1. 6.     Valg:
  1. a.     Kasserer                   (Heidi Christoffersen, vil gerne fratræde)
  2. b.     Næstformand           (ny: Jimmi Johansen opstiller)
  3. c.     Ungdomsformand    (Rikke Bergmann)
  4. d.     Seniorformand          ( Søren Bundgaard)
  5. e.     Bestyrelsessuppleant(Bo Fosgaard opstiller)
  6. f.       2 revisorer samt 1 suppleant. (Jørgen Nissen – Günthe Sørensen – Rene Kaltoft )

Alle valg blev genvalgt under klapsalver.

 1. 7.     Eventuelt.

Rene Kaltoft, bad den nye seniorformand arbejde for at man igen kunne få sommertræning på Tinderhøj skole, Søren vil gøre hvad han kan.

Der blev debatteret omkring nøgler og aflåsning af klubhus.

Dirigenten takkede for god ro og orden og Formanden afsluttede generalforsamlingen.