Skip to main content

Onsdag den 23. september 2015 kl. 19.00. er der generalforsamling i klubhuset Elstedvej 42.

 

 

Fristen for indsendelse af forslag og kandidater til generalforsamlingen er nu slut, og derfor er det denne dagsorden der skal bruges ved generalforsamlingen. 

Bestyrelsens forslag under punkt 5 er at bestyrelsen udvides med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Dagsorden:

 1. 1.    Valg af dirigent.
 2. 2.    Beretning.
 3. 3.    Regnskab, herunder diverse Fonde.
 4. 4.    Kontingent.
 5. 5.    Indkomne forslag.(forslag til ændringer af vedtægterne, fra bestyrelsen )
 6. 6.    Valg:
  1. a.    Næstformand (Rocky Schmücker, modtager valg)
  2. b.    Kasserer (Arne Klint, modtager genvalg)
  3. c.     Bestyrelsesmedlemmer (Camilla Kaimer og Daniel Ovdal modtager valg)
  4. d.    Seniorformand (Tom Jensen, indstilles)
  5. e.     Ungdomsformand (Martin Pilipsen, indstilles)
  6. f.      Bestyrelsessuppleant(Bo Fosgaard, modtager genvalg)
  7. g.    2 revisorer samt 1 suppleant. (Jørgen Nissen, Gunthe Sørensen, modtager genvalg)           

 

 1. 7.    Eventuelt.