Skip to main content

Referat bestyrelsesmøde d.17/8

Boldklubben Rødovre. 18.august 2011.

Kort notat fra Bestyrelsesmøde den 17. august 2011.
Tilstede: Jan Krügermeier-(JK)- Rikke Bergmann(RB) – Jimmi Johansen(JJ)observant-
Gert Tillebæk(GT)- Heidi Christoffersen(HC)- Bo Fosgaard(BF)-Søren Bundgaard(SB) observant.

Valg af ordstyrer:GT.
Godkendelse af referat fra mødet den 27. juli 2011.
Godkendt.

Generalforsamling 29. august 2011.
HC vil spørge Günthe Sørensen om han vil være dirigent på boldklubbens generalforsamling.
JK, er ved og skrive bestyrelsens beretning og vil sende den ud til bestyrelsen når den er færdig.
RK, laver en kort beretning for hvad der er sket i ungdomsafdelingen siden sidste generalforsamling.
BF, laver en kort beretning for hvad der er sket i seniorafdelingen siden sidste generalforsamling.
BF, ringede til Rene Kaltoft for at høre om der nogen der skulle have gavekort til FA sport for kampjubilæum, det var der og HC sørger for at der bliver købt gavekort som BF overrækker til dem der skal have dem på generalforsamlingen.
HC, omdelte det afsluttede årsregnskab, der var et pænt overskud som skyldtes at der er blevet holdt igen på materialeudgifterne i alle afdelinger og det er lykkedes med stor hjælp fra JJ at få nedbragt den store kontingent restance der har været i det sidste år, stor ros til Jimmi for dette arbejde. Der var en god snak om regnskabet og vi blev enige om at der skulle tilføres mere økonomi til ungdomsafdelingen i det nye budget. HC, vil kontakte de 2 revisorer og få underskrevet regnskabet inden generalforsamlingen.
Der er ikke forslag om ændring af kontingentet.
Under indkomne forslag er der ikke kommet nogen, så det er foreløbig kun bestyrelsens forslag der skal behandles på generalforsamlingen.
Under valg er der ikke indkommet nogen forslag til andre kandidater til bestyrelsen end dem der står i indkaldelsen.

Udover dette blev der talt om følgende på mødet:
Retningslinjer for hvad holdenes rådighedsbeløb kunne bruges til – oprydning i klubhuset når man har brugt det – opvaskemaskinen i klubhuset virker ikke –trænerkontakter i herresenior afdelingen skal afleveres til HC – bestilling af materialer hos FA sport for det beløb vi har til gode – skrivelse fra Christian Busch fra 2 herresenior JK vil give den videre og kontakte Christian – snak om vores ”hjemmeside” – drøftelse af alle de ”dummebøder” vi får fra KBU og hvordan det kan stoppes – snak om skrivelse fra Arne om forældreudvalg JJ snakker med Arne om dette. Der vil være opgaver nok til den nye bestyrelse.

Næste møde aftales efter generalforsamlingen.

Der blev aftalt en kanotur for bestyrelsen fredag den 9. september 2011 kl. 15.00. JK sender en mail med adressen hvor vi skal mødes.

Referent Gert Tillebæk