Skip to main content

Referat fra Bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2011.

       Referat fra Bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2011.

       Tilstede: Jan Krügermeier-(JK)– Rikke Bergmann(RB) –

        Gert Tillebæk(GT)- Christian Bundgaard(CB)

        Jimmi Johansen(JJ)observant.

              Afbud fra: – Heidi Christoffersen(HC)- Bo Fosgaard(BF)

  1. 1.      Valg af ordstyrer:

     GT.

  1. 2.     Godkendelse af referat fra mødet den 9. marts 2011.

Godkendt.

  1. 3.     Nyt fra Formanden.

JK, kunne oplyse at 1 herresenior trænerens kontrakt udløber til sommer og han er villig til at tegne en ny kontrakt for 2 år, bestyrelsen afventer et udspil til en fornyelse af kontrakten.

HC, har sendt en mail til bestyrelsen med oversigt over hvem der skylder i kontingent, det ser stadig ikke godt ud, der er over 50.000 kr. i restance. Der er 24 medlemmer der skylder for et halvt år eller mere så de skal have en skriftlig påmindelse ifølge §6 i boldklubbens vedtægter, GT, laver et udkast til skrivelsen, der så skal udsendes af HC, på bestyrelsens vegne, seniorformanden og ungdomsformanden skal have kopi af de breve der sendes ud, de skal så underrette de respektive trænerer om hvem der bliver slettet fra medlemslisten de kan så ikke  deltage i træning og kampe før de har betalt deres skyldige kontingent.

JK, har i dag modtaget en mail fra Jørgen Skriver som skriver at vi ikke må bruge banerne før tirsdag den 26. april, GT, skriver det på vores hjemmeside.

Der er repræsentantskabsmøde i FIR, den 28. april, JJ, deltager og vil høre om BF også vil deltage.

  1. 4.     Nyt fra Ungdomsafdelingen.

RB, det går godt i afdeling der er 13 hold og der er mange nye i de små årgange, der mangler stadig flere pigespillere, der har været møde med Freddy fra KBU som vil hjælpe med en rekruttering af flere pigespillere til boldklubben, der er lavet flyvers som vil blive uddelt på skoler med mere.

Søndag den 29. maj vil der blive afholdt en dag i klubben kun for piger, der vil blive annonceret om dette i Rødovre Lokalnyt.

RB, orienterede om at der vil være åbent i klubhuset hver tirsdag og onsdag fra kl. 15 – 20 med forskellige tilbud, omdelte en plan som vil blive mangfoldig gjort til alle hold med mere, GT, sætter den på vores hjemmeside, første gang er tirsdag den 26. april.

Der bliver ikke afholdt det planlagte trænerkursus B1, der vil blive lavet et internt weekend kursus som Kern vil stå for.

RB, oplyste at hun stopper som træner og har også overvejet at stoppe som ungdomsformand da det tager alt for meget tid, der var flere der tilbød at hjælpe med arbejdet i ungdomsafdelingen hvis det kunne hjælpe Rikke. 

 

Næste møde efter Påske HC, må finde en dato hvor hun kan deltage da det er vigtigt at hun er med til næste møde.            referent Gert Tillebæk