Skip to main content

Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 28. august 2015.

 Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 28. august 2015.

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) – Arne Klint(AK)- Gert Tillebæk(GT)- Frank Wollerup(FW)-

observant Jette Binder (JB)-observant Daniel Ovdal (DO) – Bo Fosgaard (BF) – Tom Jensen (TJ)

Valg af ordstyrer:

GT.

Godkendelse af referat fra mødet den 22.juni 2015.

Godkendt uden bemærkninger.

Nyt fra Formanden.

JK, der er kommet en negativ tilbagemelding fra Team Rødovre, der vil ikke komme noget tilskud til Boldklubbens 1. damesenior der spiller i 1. division, damerne vil først blive betragtet som et elitehold hvis de rykker op i Eliteserien, det var der ingen i bestyrelsen der kunne forstå.

JK, har været til møde om kunststofbane på Horshøjvej og vandingsanlæg på banerne på Elstedvej og ombygning af omklædningsrummene på Elstedvej da de er ved ”at vælte”. Vandingsanlægget bliver etableret med det samme, omklædningsrummene bliver i 2018 og kunststofbanen bliver i 2019, her var brugerbestyrelsen enige om at det skulle rykkes frem til 2016, så nu må vi se hvad det ender med.

Nyt fra Kasseren.

AK, kunne oplyse at han har holdt møde med revisorerne omkring årsregnskabet som blev omdelt og gennemgået, det viser et lille overskud, budgettet kan ikke udarbejdes før alle træner/leder aftaler er på plads. Der skal findes en del besparelser på det næste årsbudget, da der kun er lidt penge tilbage fra ”Vennerne” og der mangler også en del sponsorer.

Nyt fra Ungdomsformanden.

FW, beklagede at han ikke har haft tid til ungdomsarbejdet, da han har travlt på sit arbejde og er tit på kursus, han håber der kan findes en anden der kan overtage ungdomsformandsposten til den kommende generalforsamling. Bestyrelsen havde fuld forståelse for dette og der vil blive arbejdet for at finde en der kan overtage posten. JK, vil hurtigt indkalde trænere/ledere fra ungdommen til et torsdags møde.

Nyt fra Seniorformanden.

TJ, der er nogle meget store udfordringer med at stille hold i herresenior afdelingen, der har været en ret stor udskiftning af spillere efter vi er rykket ned i serie 1. Vores 2. damesenior har fået ny træner Christian Sørensen der samtidig er behandler af skader med mere, der er ved at blive lavet en aftale med ham.

Eventuelt.

Boldklubbens generalforsamling blev fastlagt til afholdelse i klubhuset onsdag den 23. september 2015 kl. 19.00 dagsorden vil blive sat på Boldklubbens hjemmeside senest den 8. september og der vil også komme opslag i klubhuset.

Der vil skulle vælges en ny næstformand og der vil blive indstillet til en ny Ungdomsformand. Der skal laves vedtægtsændringer i paragraf 9 og 10.

JK, vil undersøge om der er kandidater til de ledige poster og give GT, besked så der kan laves en indkaldelse rettidigt.

 

 

 

Referent Gert Tillebæk