Skip to main content

Referat fra Bestyrelsesmøde onsdag den 16. oktober 2013.

 

 Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) – Arne Klint(AK)- Gert Tillebæk(GT)-

Jimmi Johansen (JJ) – Bo Fosgaard (BF)-Kim Olsson (KO) -observant Jette (J)

Afbud fra: Frank Wollerup(FW)

Nyt fra Formanden/Næstformanden:

JK, orienterede om mødet i brugerbestyrelsen i Espelunden, her skulle man fordele vinter træningstiderne på kunstbanerne i Espelunden til vinter sæsonen, som skal træde i kraft fra 1. januar 2014.

Nyt fra Kasseren:

AK, der er kommet en del indmeldelser, flere af dem er forkert udfyldt så han vil bede trænerne læse dem igennem inden de bliver afleveret.

Ansøgningen til Rødovre ordningen er afleveret til kommunen.  AK, efterlyser de nye kontrakter til trænerne, de skal afleveres snarrest, til kasseren.

Nyt fra Ungdomsafdelingen:

JK, kunne oplyse at der på et møde med trænere/ledere i ungdomsafdelingen var blevet oplyst at alle de bøder der fremover vil blive givet, vil bliver trukket fra den enkeltes træner/leders honorar.

Nyt fra Seniorafdelingen:

KO, der har været afholdt møde med dameafdelingen, her blev der nedsat et udvalg der skal være med til og vælge en ny træner da Bo stopper som træner for at koncentrer sig om at få et 2 dameseniorhold op at køre.

Når der er kamp på opvisningsbanen mangler der hjørneflag, dette problem må løses ved indkøb af nye hjørneflag. Det blev besluttet at 2 herresenior fra foråret skal spille deres hjemmekampe på hverdage.

KO, fremkom med flere ideer til bland andet, loppemarked på Elstedvej GT undersøger om man må det for kommunen, et stort ungdomsstævne hvor alle fra seniorafdelingen hjælper til.

Eventuelt:

Der arbejdes på at få sat bandereklamer op på opvisningsbanen, GT, undersøger hvilke regler der gælder fra kommunens side.

Det skal undersøges hvad det koster at få ansat en person til ar lave administrativt og forfaldende arbejde i boldklubben, JK vil undersøge det.

JJ, har ryddet op i boldrummet og beder alle hjælpe med at der forsat er ryddeligt.

Referent Gert Tillebæk