Skip to main content

Referat fra Bestyrelsesmøde onsdag den 27. maj 2015.

Referat fra Bestyrelsesmøde onsdag den 27. maj 2015.

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) – Arne Klint(AK)- Gert Tillebæk(GT)- Frank Wollerup(FW)

-observant Jette Binder (JB) – Jimmi Johansen (JJ) – Bo Fosgaard (BF kom senere)- Tom Jensen (TJ kom efter arbejde)

Valg af ordstyrer:

GT.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Ingen bemærkninger.

Nyt fra Formand/næstformand.

JK, har været til møde i FIR, her blev ønsket om en kunststofbane på Horshøjvej endnu engang fremført.

Der er indvielse af løbebanen på Elstedvej lørdag den 30. juni.

Kommunen vil betale for et nyt logo på klubhuset.

Opvisningbanens tilstand er under al kritik, der er flere spillere der er kommet alvorligt til skade.

Rengøring af klubhuset og vaskeordningen er startet, og der er stor tilfredshed med standarden.

Der er solgt mange bandereklamer til opvisningsbanen, de er under udarbejdelse.

 

Nye regler for benyttelse af klubhuset.

JB, fremlage et forslag til nye regler/ retningslinjer for benyttelse af klubhuset, de blev drøftet og der var enighed om at det er dem der er gældende fremadrettet. De vil blive opsat i klubhuset og lagt på hjemmesiden.

Nyt fra Kasseren.

AK, omdelte saldobalancen for periode 01-07-2014 til 30-06-2015.

Det ser rimelig fornuftigt ud, der er dog en kontingentrestance på omkring 32.000 kr. her er de 80 % på herresenior siden, hvilket er uholdbart så det skal der tages hånd om.

Nyt fra Ungdomsformanden.

FW, kunne oplyse at han har lavet en aftale med KIWI der vil give Boldklubben gratis frugt til ungdommen, vi skal selv afhente frugten.

FW, opfordrede nogen spillere fra 1. herresenior til og komme og deltage i træningen for ungdom 15-20 minutter før de selv skulle træne, det vil give de unge en større interesse til at være bolddrenge i 1 herresenior kampene. 

JJ, fortalte om det børnestævne som boldklubben er vært ved søndag den 31. maj. Her deltager 200 børn og det foregår på bane 2 og i ”kravlegården” fra kl. 10 til kl. 16.

Nyt fra Herreseniorformanden.

TJ, oplyste at der ved og skulle genforhandles kontrakter med 1. herresenior og 1. damesenior trænerne. Der skal også laves en kontrakt med en træner til 2. herresenior.

Bestyrelsen havde en debat om dette og der blev enighed om de grundlæggende principper for indgåelse af kontrakterne.

Referent Gert Tillebæk