Skip to main content

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 28. oktober 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 28. oktober 2015.

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) – Arne Klint(AK)- Gert Tillebæk(GT)- Martin Filipsen(MF)

Observant Jette Binder (JB)-Daniel Ovdal (DO) – Tom Jensen (TJ)- Rocky Schmücker(RS)- Camilla Kaimer(CK)

Afbud: Bo Fosgaard (BF)

 

Valg af ordstyrer:

GT.

 

Godkendelse af referat fra mødet den 28.august 2015.

Godkendt uden bemærkninger.

Nyt fra Formanden.

JK, har været til 2 brugerbestyrelsesmøder, vi vil få flere tider i Espelunden efter jul.

Der afholdes julestævne i Hal 2 lørdag den 5. december 2015 fra kl. 12 til kl. 18 tiderne vil bliver fordelt mellem ungdom og seniorer, BF stå for stævnet og JB vil skaffe præmier. Der vil efterfølgende blive en fest fra kl.19 på Tinderhøj skole i festsalen, både til stævnet og til festen bliver der brug for en del hjælpere.

Der kan nu sælges bandereklamer på opvisningsbanen for 1000 kr. pr. år, hvilket vil give Boldklubben en indtægt på 750 kr. pr reklame.

Har afholdt møde med 2 nye seniorhold. Det ene hold er startet op og der er 17 personer og det er Oliver Schmidt Hansen der er kontakt person for holdet. 

Det andet hold starter op til foråret og vil spille som et 7 mands hold og vil være et lukket hold.

JK og AK vil sammen lave et udkast til en aftale der kan bruges for dem der ønsker at spille 7 mands fodbold som lukket hold.

GT ønskede at vi i bestyrelsen tog en drøftelse af hvor mange og hvilke hold der skulle tilmeldes til den nye sæson inden det blev meddelt DBU/KBU.

JK, kunne oplyse at de sidste penge som Boldklubben har til promotion hos Sportigan er brugt og der vil først til januar 2016 igen være mulighed for indkøb på promotion.

Der var en debat om mangel på bolde og årsagen til denne mangel skyldtes blandt andet at vi mister for mange bolde til ”åen” det skal der rettes op på. Der var enighed om at vi akut må købe 10 stk. femmer bolde og 10 stk. fire bolde, der indkøbes også 10 par målmands handsker da de er på tilbud.

 

Nyt fra Kasseren.

AK, kunne oplyse at der 132 medlemmer der er i restance med deres kontingent, hovedparten er fra seniorafdelingen. TJ, har været rundt med sedler til damesenior og har også rykket hos herresenior.

JK, er sur og træt af at det er de samme der er flest udgifter til, der også er dem der ikke betaler deres kontingent rettidigt.  

DO, CK, MF fortalte kendte spillere der ikke modtog girokort til indbetaling af kontingent, det skal der følges op på.

AK, oplyste at vi siden den 1.juli 2015 og til nu har betalt bøder til DBU/KBU for over 8.000 kr. penge der kunne være brugt på en bedre måde.

AK, har bedt om børneattester/politiattester der var nogen der ikke ønskede at videregive en sådan til kasseren, dem der ikke gør det vil ikke kunne bruges som frivillige i Boldklubben, MF, følger op på det.

Der var enighed om at bevilge B1 kursus til Camilla, Martin og Kenneth de kan selv tilmelde sig hos DBU/KBU og få sendt regningen til Boldklubben.

 

Nyt fra Ungdomsformanden.

MF, for at skaffe flere ungdomsspillere til Boldklubben vil der blive omdelt sedler på Tinderhøj skole og CK, vil dele ud i fritidsordningen.

Der mangler en træner til U15 drenge holdet, det vil blive undersøgt om vi kan finde en fra egene rækker.

MF vil sammen med AK få udarbejdet kontrakter til alle trænere i ungdomsafdelingen.

 

Nyt fra Seniorformanden.

TJ, har haft et møde med en træner der har stor erfaring som kunne overtage 1. damesenior holdet i en periode på halvlandet år og Bo og Henrik ville gerne stadig støtte op. Der var enighed om hvad vi kunne tilbyde ham.

Der skal også forlænges kontakt med Christian som træner for 2. damesenior og her blev vi også enige om hvad vi kunne tilbyde ham.

Der skal også bruges en træner til 1. herresenior og TJ har taget kontakt til en som Boldklubben kender til fra hans tid i boldklubben, her blev vi enige om hvad vi vil kunne tilbyde ham og TJ tager kontakt til ham hurtigt.

Eventuelt.

Der skal findes en løsning på vask af trænings og spillertøj.

JB der er ikke noget varmt vand på 1 sal i klubhuset, JK tager kontakt til Henrik.

JB der trænger til en grundig oprydning i stue etagen i klubhuset, vi mødes, dem der kan lørdag den 7. november 2015 kl. 10. i klubhuset.

DO og MF vil undersøge om vi kan få lavet en ny hjemmeside.

CK spurgte til hvornår der skal bygges nye omklædningsrum JK oplyste at det nok først blev i 2018.

GT spurgte om der var styr på banefordelingen til den kommende vintersæson, JK det skulle der være.

Referent Gert Tillebæk