Skip to main content

Referat fra Bestyrelsesmøde onsdag den 4. februar 2015.

Referat fra Bestyrelsesmøde onsdag den 4. februar 2015.

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) – Arne Klint(AK)- Gert Tillebæk(GT)- Frank Wollerup(FW)

-observant Jette (J) – Jimmi Johansen (JJ) – Bo Fosgaard (BF)- Tom Jensen (TJ)

 

Valg af ordstyrer:

GT.

 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Ingen bemærkninger.

 

Boldklubbens økonomi ved Kasseren.

AK, omdelte saldobalancen for periode 01-07-2014 til 30-06-2015.

Den viste at boldklubbens økonomi fremadrettet er meget stram og der skal spares på en del områder.

Det tilskud vi har fået fra ”Vennerne” er ved at være opbrugt, så det er på tide vi snart finder en måde at få flere indtægter på i boldklubben ellers vil det se rigtig ”sort ud” indenfor en ret kort tidshorisont.

 

Der er kontingent restancer for omkring 70.000 kr. hvilket et fuldstændigt uholdbart, der er ca. 100 medlemmer der ikke har betalt deres kontingent rettidigt, omkring halvdelen af dem er fra seniorafdelingen.

TJ, har meddelt både damer og herresenior at man ikke kan deltage i træning og kampe før man har betalt eller lavet en betalingsaftale med boldklubbens kasser.

 

AK, delte medlemslister ud til ungdomsformanden og herreseniorformanden, så de kunne se hvem der skylder i deres afdelinger. FW og TJ vil hurtigt tage en kontakt til de medlemmer der skylder i kontingent.

 

Der var en del snak om hvor meget det skal koste at få et 7. mandshold tilmeldt til turneringen, FW vil lave et udkast til hvad man skal betale i forhold til hvad man forventer at boldklubben yder.

 

JK, vil meddele den person der har skrevet om de kan spille for boldklubben med et 7. mands oldboys hold at det for dem vil koste 15.000 kr. for en hel sæson.

Jimmi’s situation.

Den 27. februar 2015 udløber den aftale boldklubben har lavet med Rødovre kommune om ansættelse af Jimmi, det har foreløbigt ikke været muligt for JK at få denne periode forlænget, men der gøres endnu et forsøg.

Hvis det ikke lykkedes at få Jimmi forlænget på en aftale med kommunen har boldklubben ikke råd til og beholde Jimmi i boldklubben hvilket vil medføre at flere af de arbejdsopgaver som han har udført skal overgå til andre. J, vil gerne stå for udlån af klubhuset, det kræver at de regler der gælder for lån af klubhuset vil skulle revideres så der bliver strammet op på procedurerne og der skal betales et større depositum før udlån kan godkendes.

Der vil også skulle findes en/eller flere personer der kan stå for vask af tøj og rengøring af klubhus.

 

Eventuelt.

JK, har haft et møde med viceborgmester Jan Kongebro, her oplyste viceborgmesteren at Rødovre kommune har en kunststofbane på Horshøjvej som nummer 1 på deres liste over nye anlæg i kommunen, så det bliver spændende at se hvornår den kommer.

Der var en snak om tilrettelæggelsen af festen på Tinderhøj skole lørdag den 21. marts 2015.

JK, laver en invitation og GT laver kopier til uddeling.

AK, laver en konto som der skal indbetales på ved tilmelding.

 

 

Referent Gert Tillebæk