Skip to main content

Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag den 1. april 2014.

 

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) – Arne Klint(AK)- Gert Tillebæk(GT)- Frank Wollerup(FW)

-observant Jette (J)

Afbud fra: Jimmi Johansen (JJ) – Bo Fosgaard (BF)-Kim Olsson (KO)

Valg af ordstyrer:

GT.

Godkendelse af referat fra mødet den 13.februar 2014.

Godkendt uden bemærkninger.

Drøftelse af de punkter der blev rejst på træner/leder mødet den 21. marts 2014:

Elektroniske holdkort: der skal indkaldes til møde med Masters afdelingen, der skal sættes ind i hvordan det nye system fungere, JJ står for indkaldelsen, når der er aftalt en dato med Rene Kaltoft.

JJ skal sende holdlister ud til samtlige trænere, der så skal se om der mangler nogle af deres spillere på listen.

Medlemstregister: alle medlemmer er oprettet i DBU/København nye medlemsystem, også dem der skylder i kontingent.

Kontingentrestancer: AK, havde op til dette møde udsendt en liste over alle de medlemmer som skyldte i kontingent, der var enighed i bestyrelsen, at vi nu må se og få nedbragt den store kontingentrestance.

AK, vil lave en skrivelse hvor der bliver henvist til vores vedtægter om eksklusion fra Boldklubben Rødovre hvis man skylder over 6 måneders kontingent, JJ vil sende brevene ud til de medlemmer der står i restance.

Dem der så ikke betaler deres gæld vil blive slettet fra den liste der er over medlemmer i restance, det vil så også blive trukket ud fra boldklubbens regnskab som et tab.

Hjemmeside: JJ, skriver til Henriette, der står som den der opdater og vedligeholder vores hjemmeside og fortæller hende at det samarbejde ophører nu. FW, vil snakke med en han kender der kan hjælpe os med at få hjemmesiden til at fungere optimalt igen.

Bolde/boldrum: der vil blive opsat en seddel hvor man skal skrive hvor mange bolde man tager med ud til træning/kamp og hvor mange bolde man aflevere efter træning/kamp. JJ, vil hver dag kontrollere at der er de bolde der skal være, vi håber det vil hjælpe til at der er bolde til alle hold.

Referent Gert Tillebæk