Skip to main content

Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012.

 

 Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012.

 

Tilstede: Jan Krügermeier(JK) – Heidi Christoffersen(HC)- Rikke Bergmann(RB)

Arne Klint(AK)- Gert Tillebæk(GT)- Søren Bundgaard(SB)

Jimmi Johansen(JJ).

Nyt fra Formanden:

SB, orienterede fra mødet mellem 1 og 2 herresenior, der er rigtig mange spillere i herresenior afdelingen og samarbejdet mellem de 2 hold er ikke optimalt men man lovede at det skulle blive bedre fremadrettet.

JK, kunne oplyse at der er lavet en forlængelse af kontrakten med 1 herresenior træner Kim Olsson og også med Jon Broe fra 1 herresenior på de vilkår som bestyrelsen har sagt ja til.

Nyt fra Kasseren:

AK, omdelte en saldobalance af regnskabet dannet den 15. maj 2012, der er omkring 68.000 kr. i kontingent restance hvilket ikke er acceptabelt, AK, efterlyste spillerlister så han kan ajourfører medlemslisten, JJ, vil lave listerne for ungdomsspillerne og SB, vil lave listerne for seniorafdelingen inkl. ”gammelmands afdelingen, begge lovede at gøre det hurtigt, GT, gjorde opmærksom på at man skal slette et medlem hvis de skylder 6 måneders kontingent og ikke har indbetalt efter at have fået en skriftlig påmindelse, det fremgår af boldklubbens vedtægter.

AK, afslutter regnskabs året den løber til den 30. juni 2012 sammen med HC og vil så selv stå for det nye regnskabsår.

Nyt fra Ungdomsafdelingen:

JJ, har kun godt nyt fra ungdomsafdelingen, det køre fint i alle årgange og der kommer mange nye medlemmer til klubben, han er sammen med RB ved at planlægge en tur til Barcelona for spillere i afdelingen.

RB, ville høre om hvor mange penge hun kunne bruge når der meget snart skal forlænges aftaler med trænere/ledere i ungdomsafdelingen. GT mente der skulle sættes flere midler af til ungdomsafdelingen da de får alt for lidt i forhold til hvad de tilfører klubben af midler, det var der enighed om i bestyrelsen så der vil blive afsat 35 % flere midler på det nye budget til ungdommen.

RB, oplyste at hun ikke genopstiller som ungdomsformand til den kommende generalforsamling. Der var en lang drøftelse om hvad vi kunne hjælpe med i det store arbejde som Rikke udfører der eventuelt kunne få hende til at ændre sin beslutning men Rikke har besluttet sig for at stoppe. JJ, vil prøve at få flere forældre til at hjælpe med til arbejdsopgaverne i ungdomsafdelingen.

Eventuelt:

JJ, ville høre om vi kunne modtage et 7. mands U17 drengehold i klubben da har fået en forespørgsel fra en spiller udefra, de vil selv stå for alt omkring holdet, det var der enighed om at vi godt kunne når RB og JJ afholdt et møde med spillerne og de melder sig ind i boldklubben.

 

Referent Gert Tillebæk