Skip to main content

Referat fra Bestyrelsesmøde torsdag den 13. februar 2014.

 

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) – Arne Klint(AK)- Gert Tillebæk(GT)-

Jimmi Johansen (JJ) – Bo Fosgaard (BF)-Kim Olsson (KO) -observant Jette (J)

 

Afbud fra: Frank Wollerup(FW)

 

Valg af ordstyrer:

GT.

Godkendelse af referat fra mødet den 16.oktober 2013.

Godkendt uden bemærkninger.

Nyt fra Formanden/Næstformanden:

JK, har sagt ja til at Orient kan benytte grusbanen på Horshøjvej, når vi ikke bruger den.

Har fået invitation til Sjov lørdag, vi deltager ikke.

Til mødet i tirsdags på Rødovregård, hvor kommunens dårlige placering på landsplan med hensyn til hvad kommunen gør for idrætten, blev der arbejdet i grupper og der vil senere komme et oplæg fra kommunen med baggrund i gruppearbejdet. Der var stor tilslutning blandt deltagerne for at kommunen lavede en kunststofbane på Horshøj, hvor der i dag er en grusbane.

 

Der er blevet arbejdet på at Jimmi kan blive ansat i Boldklubben til administrativt arbejde med mere, der vil komme et svar i næste uge om kommunen vil give ham 6 måneder ansættelse uden udgifter for Boldklubben.

JK, håber det vil lykkedes at Jimmi bliver ansat, da der er alt for mange arbejdsopgaver der ikke bliver løst tilfredsstillende da der ikke er tid til det.

Der var kommet en mail til bestyrelsen fra Gunthe, der var meget utilfreds med den manglende kommunikation og oplysning der er fra bestyrelsens side, bestyrelsen beklager men håber det vil ændre sig hvis Jimmi bliver ansat, Jimmi vil tage kontakt til Gunthe.

Nyt fra Kasseren:

AK, der er ikke lavet nogen kontrakter for trænere i ungdomsafdelingen, det skal snart på plads, JJ vil tage kontakt til FW.

Der er 250.000 kr. i kontingentrestance de 100.000 kr. er fra tidligere medlemmer, der skal findes en ordning så beløbet bliver væsentligt mindre.

Nyt fra Ungdomsafdelingen:

JJ, vil hjælpe FW der på grund af arbejde med mere ikke har haft tid til at få lavet sine mange opgaver der er som ungdomsformand.

Nyt fra Seniorafdelingen:

KO, oplyste at han sammen med BF skal deltage i et møde kl.20.00 i Dameafdelingen hvor der er nogen ting der skal drøftes.

Der har været en god opstart med vores nye tøjsponsor Sportigan, der er ved og blive lavet aftaler omkring 1 herresenior spilletrøjer.

Eventuelt:

Der var en ansøgning om tilskud til U17 drenge der skal på tur til Blackpool, der blev bevilget 5.000 kr.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 – 21.00

Referent Gert Tillebæk