Skip to main content

Referat fra Bestyrelsesmøde torsdag den 28. februar 2013.

 Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) – Arne Klint(AK)- Gert Tillebæk(GT)-

Jimmi Johansen(JJ)- Søren Bundgaard.(SB) -observant Jette(J)-observant Frank(F)

Afbud fra: Bo Fosgaard(BF)

Godkendelse af referat fra mødet den 4. oktober 2012:

Godkendt uden bemærkninger.

Nyt fra Formanden/Næstformanden:

JK, præsenterede Frank der er træner for U12 drenge og han vil gerne være Ungdomsformand i Boldklubben, det syntes alle var rigtig godt, så Frank vil være fungerende Ungdomsformand indtil næste generalforsamling.

JK, blev på sidste brugermøde i Espelunden konfronteret med en anklage om hærværk i et af omklædningsrummene som skulle være begået af vores 2 herresenior hold, det viste sig at være en falsk anklage da det har vist sig at det var et hold fra Boldklubben Avarta det stod bag hærværket.

Der er nu kommet et tilbud om anlæggelse af en kunststofbane på Horshøjvej, det vil koste 6. millioner kr. vi vil sammen med Orient lave en ansøgning til Rødovre kommune om at der bliver anlagt en kunststofbane på den gamle grusbane på Horshøjvej.

Der er kommet en klage fra ”gammelmands afdelingen” over dårlig vedligeholdelse af grusbanen på Horshøjvej, der bliver ikke ryddet for sne, det er et tilbagevendende problem hver vinter da der ikke må saltes på banen, det bliver løst når vi får anlagt en kunststofbane.

JJ, der mangler penge fra salg i klubhuset, der skal findes en ordning så det ikke fremover kan ske.

Der mangler tilbagemelding fra flere hold omkring materialelisten, der vil være flere hold der skal dele materialer dette vil der bliver orienteret om på et møde der afholdes torsdag den 21. marts 2013.

Der skal laves en ny indretning af boldrummet det vil JJ, AK, F, stå for bliver iværksat.

Brev fra forældre i forbindelse med turen til Barcelona:

JK, har i november måned 2012 modtaget et brev fra en gruppe forældre der har været med på turen til Barcelona, de klager over hvad de har opfattet som uansvarlighed fra en del trænere/ledere under turen.

Det blev drøftet i bestyrelsen og GT, vil lave et oplæg til næste bestyrelsesmøde om retningslinjer for trænere/ledere når de deltager i ture arrangeret af Boldklubben.

Nyt fra Kasseren:

AK, omdelte en liste over skyldige kontingenter pr. 26. februar 2013. det er ca. 100.000 kr. der skyldes.

Det skal der rettes op på ret hurtigt, AK, vil gerne hurtigt have en mail liste over de træner/ledere der er i Boldklubben så vil han sende listen over dem der skylder pr. mail, så der kan bliver rettet op på hvem der stadig er aktive.

Rødovre kommunes tilskud til boldklubben er gået ind på kontoen, der mangler stadig tilskud fra ”Vennerne”.

Regnskabet pr, dags dato ser pænt ud.

JK, oplyste at han har givet tilsagn til 2 trænere fra Ungdomsafdelingen om kontrakt da de ikke har haft nogen i lang tid, dette vil ske sammen med AK.

Der var en lang drøftelse af kontrakter og alle skal fremover tegnes fra 1/7 til 30/6. JJ, gav udtryk for at der skulle strammes op i forbindelse med indgåelse af kontrakter så det var helt klart hvad retningslinjer der var for trænerne.

Nyt fra Seniorafdelingen:

SB, kunne oplyse at der på tirsdag den 5. marts 2013 er indkaldt til møde med 2 herresenior her vil JJ også deltage. Det har været et stort problem at 2 herre har fungeret som et ”lukket” hold, det kan vi ikke acceptere fra bestyrelsens side, så der var enighed om at det skal der laves om på og det vil 2 holdet få at vide på tirsdag.

JK, oplyste at der nu var kommet en løsning på hjælpetræner og holdleder situationen for 1 herresenior så Kim ikke står alene med det store arbejde der er omkring vores 1. herresenior.

Eventuelt:

Der var en ansøgning fra 1. herresenior om et tilskud til deres træningslejr den 16. marts 2013, her blev der bevilget 3.000 kr.

Der var en ansøgning fra U15 drenge der skal til Berlin i påsken, her blev der bevilget 3.000. kr.

JK, er ved og skulle planlægge kampe for de 29 hold som Boldklubben har tilmeldt i KBU, bestyrelsen var enige om at der skal planlægges så alle kampe på nær ”gammelmands” kampene skal afvikles i weekenderne, så de ikke går udover trænings tiderne.

JK, vil gerne have indkøbt 2 nye tørretumbler da dem vi har nu ikke fungerer, der var en snak om det ikke var Rødovre kommune der skal købe dem, det vil blive undersøgt.

Referent Gert Tillebæk