Skip to main content

Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 12. januar 2018.

Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 12. januar 2018.
Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) – Arne Klint(AK)- Gert Tillebæk(GT)- Daniel Ovdal (DO)- observant Jette Binder (JB) – Tom Jensen (TJ)- Bo Fosgaard (BF)- Martin Filipsen(MF)- Martin Børresen(MB)
Afbud: Niels Holm(NH)

Valg af ordstyrer: GT.
Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt uden bemærkninger.

Nyt fra Formanden.

JK, oplyste at det skriftligt skal indberettes hvem der skal være i brugerbestyrelserne JK er fast repræsentant i Espelunden og Rødovre Stadionhal BF er suppleant i Rødovre Stadionhal og GT i Espelunden.
Der er ikke noget nyt i skolesamarbejdet med Tinderhøj skole.
Det blev aftalt at DO laver et afslag om afholdelse af tøndeslagning fastelavns søndag den 11. februar 2018.

Nyt fra Kasseren.
AK, gennemgik de forskellige afdelinger for medlemmer der skyldte i kontingent.

Nyt fra Ungdomsformanden.
MF, Der var en evaluering af julestævnet, der var deltagelse af 28 ungdomsspillere og det gik rigtig fint. Der skal nu sættes en dato på hvornår der skal være julestævne i 2018, her vil man invitere hold med fra andre klubber.

Nyt fra Seniorformanden.
MB, oplyste at han fratræder sin post som seniorformand af personlige årsager, vil prøve om han kan finde en der kan afløse ham på posten.
Det er aftalt at Jon, Benny Luth og Bo Fosgaard er dem der står for 1. herresenior og der er ved at være styr på 2 herresenior.
Referent Gert