Skip to main content

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 11. april 2016.

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 11. april 2016.

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) – Arne Klint(AK)- Gert Tillebæk(GT)- Daniel Ovdal (DO) – Camilla Kaimer(CK)- Martin Filipsen(MF) – (Tom Jensen (TJ)- Bo Fosgaard (BF)

Afbud: Rocky Schmücker(RS)- -observant Jette Binder (JB)

 

Valg af ordstyrer:

GT.

Godkendelse af referat fra mødet den 16.marts 2016.

Godkendt uden bemærkninger.

Sponsoraftaler.

Christian har lavet et meget stort arbejde for og få indgået sponsoraftaler til gavn for herresenior afdelingen og det sætter bestyrelsen stor pris på.

Bestyrelsen havde en indgående drøftelse af hvordan sponsoraftaler fremadrettet skule behandles/godkendes af bestyrelsen, der var enighed om at alle aftaler skal fremlægges(via mail) for bestyrelsen, hvis aftalen indebærer at der skal indbetales betales penge, skal disse midler overføres til boldklubbens kasser på boldklubbens bankkonto. TJ, vil tage kontakt til Christian og Steffen og fortælle om de beslutninger bestyrelsen har taget.

 

Aftalen med Sportigan(Brønshøj).

Aftalen udløber den 31december 2016 i henhold til aftalen skal man have en drøftelse inden den 1juli 2016 om man ønsker at forlænge aftalen.  Der tages kontakt til Sportigan og vi undersøger om der skulle være andre der kan tilbyde en aftale til gavn for boldklubben. TJ tager kontakt til Christian.

 

Referat fra Bestyrelsesmøder.

Der var en drøftelse om referaterne fra bestyrelsesmøderne fortsat skulle sættes på boldklubbens hjemmeside. Det blev aftalt at referatet skal sættes på hjemmesiden, når det har været sendt ud til godkendelse i bestyrelsen og hvert enkelt medlem kan så tilkendegive hvad der ikke skal med på hjemmesiden.

  

Eventuelt.

MF, er ved og finde en sponsor der indkøbe de børne-pakker der skal bruges i 2016.  U15 drenge vil blive afmeldt til turneringen, da træneren er stoppet på grund af mangel på spillere til holdet. MF, vil tage kontakt til en låsesmed der kan lægge låsen om til kontoret i klubhuset. MF, vil sørge for at man kan indmelde sig på hjemmesiden ved at udfylde et skema der bliver sendt pr. mail til boldklubben.

 

 

Næste møde. Onsdag den 1. juli kl. 18.30

 

Referent Gert Tillebæk