Skip to main content

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 3. juli 2017.

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 3. juli 2017.
Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) – Arne Klint(AK)- Gert Tillebæk(GT)- Daniel Ovdal (DO)- observant Jette Binder (JB)- Camilla Kaimer(CK) – Tom Jensen (TJ)- Bo Fosgaard (BF)

Afbud: Martin Børresen(MB)- Martin Filipsen(MF)

Valg af ordstyrer:
GT.

Godkendelse af referat fra mødet den 4.maj 2017.
Godkendt uden bemærkninger.

Nyt fra Formanden.
JK, har været til møde om plejeplanen for baner med mere, hullet på bane 1 er lappet og banerne er topdresset, der vil komme en ny undersøgelse af omklædningsrummene og det vil blive indstillet at de bliver lavet i 2018.
Aftalen omkring brug af kunststofbanen i sommerperioden er, at den kun må bruges af de mindste årgange.

90 års jubilæum.
Boldklubbens 90 års jubilæum vil blive afholdt søndag den 27. august 2017.
BF, vil prøve at finde et hold udefra som vil spille en opvisningskamp mod et hold fra Boldklubben.
TJ, vil godt sætte et Rødovre hold, DO, vil også undersøge om han kan finde nogen ”kendisser” der vil spille med.
JB, vil gerne stå for pølser med mere.
JB og JK, vil tilrette boldklubbens facebook side til jubilæet.
JK, har aftalt med Rødovre Lokal nyt at de vil lave et indlæg i lokalavisen om Boldklubbens jubilæum, hvis der er nogen der vil have en sponsorreklame mede i indlægget kan de kontakte Jan.
Der vil på jubilæumsdagen blive afholdt en reception i klubhuset, og der vil være gratis øl og vand og pølser.
AK, oplyste at der kan bruges penge fra vores jubilæums konto på dagen og han vil høre om Rødovre kommune yder et tilskud.
Der vil på dagen være et stævne for de yngste årgange.
Der skal arbejdes hurtig på at få det hele tilrettelagt så vi kan lave et officielt program til jubilæumsdagen.

Ordinær generalforsamling 2017.
Det blev besluttet at der afholdes generalforsamling onsdag den 13. september 2017 kl. 19.00 i klubhuset.
GT, laver indkaldelsen og sætter den på boldklubbens hjemmeside og sætter opslag op i klubhuset.

Referent Gert Tillebæk