Skip to main content

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 1. juni 2016.

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 1. juni 2016.

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) – Arne Klint(AK)- Gert Tillebæk(GT)- Camilla Kaimer(CK)- Martin Filipsen(MF) – (Tom Jensen (TJ) -observant Jette Binder (JB)

Afbud: Rocky Schmücker (RS) – Daniel Ovdal (DO) – Bo Fosgaard (BF)

Valg af ordstyrer:

GT.

Godkendelse af referat fra mødet den 11.april 2016.

Godkendt uden bemærkninger.

Nyt fra Formanden.

JK, oplyste at kontrakten med de entreprenør der skal stå for anlæggelse af kunststofbanen på Horshøjvej nu er underskrevet, arbejdet bliver snart startet op så banen vil stå færdig før vintersæsonen starter.

Arbejdet med at lave vandingsanlæg på banerne på Elstedvej er færdigt, banerne vil i sommerpausen blive topdresset. 

Nyt fra kasseren.

AK, efterlyste endnu engang en oversigt over kontrakter/aftaler med trænere/ledere fra de forskellige hold da honorarerne snart skal udbetales inden regnskabet afsluttes.

I den indeværende regnskabs periode vil der blive afskrevet 44.000 kr. i kontingent restance fra medlemmer der er slettet fra medlemslisten og der er stadig en kontingent restance på omkring 50.000 kr.

Bøderne fra DBU til boldklubben vokser stadig hvilket er meget utilfredsstillende, da det er rent sløseri fra de forskellige holds side.

Nyt fra Ungdomsformanden.

MF, kunne oplyse at der er kommet 10-12 nye medlemmer i den yngste årgang, og der mangler stadig en træner til denne årgang.

U15 drenge holdet er lukket ned og trukket fra turneringen.

Det netop afholdte Børnestævne var igen en stor succes.

Der søges stadig efter en sponsor til børnepakken.

Der er indkøbet en materialepakke som de unge kan bruge ved træningen, det blev aftalt at deres kunne købes en trækvogn så den var nemmere at transporterer ned til banen.

Ang. SFO stævne vil JK og CK aftale nærmere.

Nyt fra Seniorformanden.

TJ, der mangler træner til 2. herresenior og til 2. damesenior.

Der skal også findes en ny seniorformand da TJ grundet nyt arbejde ikke kan afse den tid det kræver at bestride denne post.

Klubhuset.

JB, der er en del mangler i klubhuset som skal indkøbes: nyt bestik, ny grill, nye borde og nye stole til terrassen, der var enighed i bestyrelsen om at det skulle indkøbes.

 

Eventuelt.

Der blev under dette punkt drøftet den kommende generalforsamling i september måned 2016, her oplyste Formanden Jan Krügermeier oplyste at han af personlige årsager ikke ønsker at genopstille.

Sommertræningen på Tinderhøj skole starter i uge 26 hver tirsdag og torsdag fra kl. 17 til 21

GT, ville høre hvordan forhandlingerne gik med vores tøjsponsor da aftalen snart udløber, TJ vil tage en snak med Christian om dette.

Næste møde. Tirsdag den 5. juli kl. 18.30

Referent Gert Tillebæk