Skip to main content

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 1. marts 2017.

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 1. marts 2017.

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) – Arne Klint(AK)- Gert Tillebæk(GT)- Daniel Ovdal (DO)- Bo Fosgaard (BF) – Tom Jensen (TJ)

Afbud: Martin Børresen(MB) )- observant Jette Binder (JB) )- Camilla Kaimer(CK) – Martin Filipsen(MF)

Valg af ordstyrer:

GT.

Godkendelse af referat fra mødet den 10.januar 2017.

Godkendt uden bemærkninger.

Nyt fra Formanden.

JK, fremlage en samarbejdsaftale mellem Select sport og Boldklubben Rødovre og Sportigan, Brønshøj.

Det er en aftale der løber fra 1. januar 2017 og frem til udgangen af 2019, aftalen omfatter alle klubbens spillere og trænere og ledere.

Der er i forhold til den aftale der lige er udløbet strammet op på alle punkter og boldklubben forpligter sig til flere ting end i den gamle aftale, efter en god og lang debat var der enighed om at sige ja til aftalen hvis vi kunne få rettet i nogle af de beløb der er i aftalen. JK, vil kontakte Sportigan i morgen.

 

Der blev rejst spørgsmål om hvordan man fremadrettet skulle forholde sig hvis man indgik en sponsoraftale, GT, kunne henvise til en bestyrelses beslutning fra vores møde den 11. april 2016 hvor dette blev besluttet:

Bestyrelsen havde en indgående drøftelse af hvordan sponsoraftaler fremadrettet skulle behandles/godkendes af bestyrelsen, der var enighed om at alle aftaler skal fremlægges(via mail) for bestyrelsen, hvis aftalen indebærer at der skal indbetales betales penge, skal disse midler overføres til boldklubbens kasser på boldklubbens bankkonto.   

 

JK, boldklubbens 90 års jubilæum vil blive markeret ved en reception i klubhuset og ved en opvisningskamp, BF, vil undersøge om vi kan få herresenior hold til at stille med et hold, det vil blive afholdt i sommerferie pausen.

 

Der er sjov lørdag den 18. marts 2017 hvor vi vil deltage fra kl. 15-18 sammen med Boldklubben Vest.

 

BF, vil snart få lagt kampprogrammet for forårssæsonen.

 

Nyt fra Kassereren.

AK, gennemgik medlemslisterne og der er stadig mange penge ude i kontingent restance, BF vil hurtigt lave en ajourføring af damesenior.

 

Nyt fra Ungdomsformanden.

DO, berettede om et godt fastelavns stævne hvor der var 40 deltagere børn og forældre, der var et overskud på 300 kr.

 

Eventuelt.

JK, fortalte at der var en gruppe fra seniorafdelingen der gerne vil gøre en indsats for boldklubben, da de følte at der ikke var meget nytænkning i det som den nuværende bestyrelse fortog sig. Der var en lang debat om dette og vi ser frem til et udspil fra gruppen.

 

Referent Gert Tillebæk