Skip to main content

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 22. november 2017.

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 22. november 2017.

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) – Arne Klint(AK)- Gert Tillebæk(GT)- Daniel Ovdal (DO)- observant Jette Binder (JB)- Niels Holm(NH) – Tom Jensen (TJ)- Bo Fosgaard (BF)- Martin Filipsen(MF)

Afbud: Martin Børresen(MB)

Valg af ordstyrer:

GT.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt uden bemærkninger.

Nyt fra Formanden.

JK, oplyste at det møde der skulle have været i brugerbestyrelsen var blevet aflyst.

DBU har udsendt et tilbud om at stå for Rekruttering gennem skolesamarbejde, der var enighed i bestyrelsen at vi tilmelder os dette tilbud, JK, vil tage kontakt til DBU.

Der var en drøftelse om hvilke hold der skal tilmeldes til den nye sæson, her var der enighed om at vi framelder 3. herres senior holdet, da flere har givet udtryk for at de ikke ønsker at spille mere, resten vil blive tilbudt at indgå i 2 herresenior truppen, DO, vil kontakte dem der er tilbage. Det blev også besluttet at framelde 11. mands oldboys holdet, da det har været svært at kunne stille hold, 3 herreveteran 7 mands, her vil vi framelde 3 holdet, JK, tager kontakt til DBU/KBU og meddeler dette.

AK, efterlyser kontrakter for den sæson der nu er afsluttet, både hos senior og ungdomsafdelingen.

Der var en lang debat om hvordan vi skal administrerer de hold der oprettes som lukkede hold og vi skal finde nogle retningslinjer der kan bruges.

Julestævne.

Der afholdes julestævne for ungdom og senior søndag den 17. december 2017 i Rødovre stadionhal. DO, efterlyser nogen der kan skaffe sponsorer til præmier til lotteriet og hjælpere til stævnet. TJ, vil gerne finde noget der kan bruges og MF, vil også prøve at skaffe sponsorer, GT, vil gerne hjælpe til med at dømme ved ungdomsstævnet, Masters afdelingen vil blive hørt om de kan stå for det arrangement, der skal være i klubhuset for ungdommen.

Nyt fra Kasseren.

AK, gennemgik de forskellige afdelinger for medlemmer der skyldte i kontingent.

Nyt fra Ungdomsformanden.

MF, efterlyste nogen der kunne hjælpe til med træningen i ungdomsafdelingen.

Eventuelt.

NH, har set på det tilbud som der er kommet fra DBU omkring en klubhjemmeside og det ser rigtig fornuftigt ud så det vil han arbejde videre på.

JK, vil finde en ny træplade til vores jubilæumsmedlemmer da der ikke er plads til flere på den plade vi har, det blev også vedtaget at der skal laves et nyt skab til pokaler og sættes billeder op på væggen af ungdommen. Der skal også ses på opvaskemaskinen der er ved at vælte.

Næste møde fredag den 12. januar 2018 kl. 18.00

Referent Gert Tillebæk