Skip to main content

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 25. oktober 2016.

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 25. oktober 2016.

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) – Arne Klint(AK)- Gert Tillebæk(GT)- Camilla Kaimer(CK)- Martin Filipsen(MF) – Daniel Ovdal (DO)- Bo Fosgaard (BF)- Martin Børresen(MB)

Afbud: observant Jette Binder (JB) -(Tom Jensen (TJ)

Valg af ordstyrer:

GT.

Godkendelse af referat fra mødet den 23.august 2016.

Godkendt uden bemærkninger.

 

Nyt fra Formanden.

JK, har været til møde i brugerbestyrelsen, hvor der blev drøftet tider på kunstgræs i Espelunden og på Elstedvej. Her kunne der ikke opnås enighed om fordelingen, da Avarta påstod at det var alle ungdomsspillere der talte med i medlemsopgørelsen, dette på trods af den procedure der ellers altid har været gældende er, at det kun var dem der var fyldt 12 år der talte med.

 

Nyt fra Kassereren.

AK, oplyste at medlemstallet og dermed kontingent indtægterne fra ungdomsafdelingen er faldet, og det er ikke godt.

Bestyrelsen gennemgik den lange liste over medlemmer der skylder i kontingent og der var enighed i bestyrelsen, at de medlemmer der skylder mere end 6 måneder vil få en kort frist til at indbetale det skyldige kontingent, ellers vil de blive slettet som medlemmer. Dette vil kassereren gøre inden for de næste dage.

MB, vil tage en snak med Christian Busch omkring det indlæg han har lagt på FB der drejer sig om kontingentopkrævning i boldklubben.

AK, bad bestyrelsen om de kunne finde en afløser for ham som kasserer, da han snart ønsker at trække sig fra posten.  

 

Nyt fra Ungdomsformanden.

MP, der er flere spillere der har meldt sig ud. Har bestilt 80 børnepakker. Der har været en snak om deltagelse i Pinscup i Nykøbing F. Hertil blev der spurgt om der gives tilskud, AK forklarede regler om tilskud til deltagelse i stævner og udlandsrejser.

MP, spurgte om man kunne tilmelde sig trænerkurser og det kan man bare gøre.

MB, hvad kan vi gøre for at tiltrække flere ungdomsspillere til boldklubben. Han tilbød at der kunne komme nogle seniorspillere ned og deltage i de unges træning som hjælpetrænere. Dette blev der sagt ja til.

BF, vil gerne have en mail over hvilke årgange der er i ungdomsafdelingen i 2017, det sender MP.

Der var også forlag om at lave en fælles aktivitetsdag, så man kunne dele flyvers ud om vores ungdomsafdeling.

JK, det er på lørdag vi deltager i sjov/lørdag. Her vil der være en Panna-bane og vi har vores ”Bamse” med. Derudover vil der også være en popkorns maskine samt delt flyvers ud, vi mødes kl.14.00 i Rødovrehallen. Der blev også talt om at lave mindre arrangementer for ungdommen som playstation night/hygge i klubhuset – og der blev efter generalforsamling nedsat et “udvalg”, bestående af 5-6 dameseniorer.

 

 

Nyt fra Seniorformanden.

MB, har haft møde med dameafdelingen og her blev forventningerne til hinanden afstemt. Damerne ønskede at Bo F deltager i træningen sammen med Frank. 2 damesenior ønskede stadig en træner.

Herresenior har et ønske om at få 2 stk. 11. mands mål mere ned på kunstgræsbanen, og de skal nok selv tage dem ud efter brug, JK, vil tage en snak med Henrik i morgen for at høre om det kan lade sig gøre.

MB, vil prøve at få skabt en fælles seniorafdeling, rent socialt, ved at afholde fælles arrangementer. Der er allerede startet op overskuddet, som vil gå til klubhuset.

Der har været en snak om en markering af boldklubbens 90 års jubilæum næste år, det kunne være med afholdelse af en jubilæums turnering.

 

Eventuelt.

JK, vil tage en snak i morgen med Henrik omkring en dato til afholdelse af et Jule/Nytårs stævne i hallen

Referent Gert Tillebæk