Skip to main content

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 5. juli 2016.

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 5. juli 2016.

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) – Arne Klint(AK)- Gert Tillebæk(GT)- Camilla Kaimer(CK)- Martin Filipsen(MF) – (Tom Jensen (TJ) -observant Jette Binder (JB) – Daniel Ovdal (DO) – Bo Fosgaard (BF)

Afbud: Rocky Schmücker (RS)

 

Valg af ordstyrer:

GT.

 

Godkendelse af referat fra mødet den 1.juni 2016.

Godkendt uden bemærkninger.

 

Nyt fra Formanden.

JK, kunststofbanen på Horshøjvej bliver færdig i august måned 2016, der skal laves en officiel åbning og der skal spilles en showkamp BF, vil høre om Stjerneholdet vil deltage som det ene hold. Fordeling af tider på kunststofbanen bliver aftalt i brugerbestyrelsen. Det er nu ikke sikkert at omklædningsrummene bliver renoveret da der mangler økonomi til dette projekt.

 

Nyt fra kasseren.

AK, årsregnskabet er ved at være færdigt, det ser ud til at det går i balance. Der er betalt 16.000 kr. i bøder til DBU/København det er i seniorafdelingen at de fleste bøder er udstedt, der var en debat om hvordan vi kommer dette ”penge spild” til livs og der vil blive lavet nogle tiltag til dette.

Der er stadig en meget stor kontingent restance på ca. 30.000 kr.

Til næste års budget må vi undvære tilskuddet fra ”vennerne” da de sidste penge er brugt.

MF, hat fået et tilbud på 15.000 kr. til en børnepakke der indeholder et trænings sæt. GT, mener vi fremover skal sætte et beløb af i budgettet til børnepakken.

 

Nyt fra Ungdomsformanden.

MF, der er sommerferie nu, deltager i Brøndby Cup med 2 hold, der mangler stadig træner til den yngste årgang.(efter mødet har Niels Holm og Jan Krügermeier sagt de træner årgangen).MF og CK undersøger om det er muligt at lave en turnering for SFO.

 

Nyt fra Seniorformanden.

TJ, der mangler træner til 2. herresenior og til 1og 2. damesenior. 1 herresenior forblev i serie1. 2. herresenior rykkede op i serie 3, mens 1 og 2 damesenior rykkede en række ned.

DO, vil prøve om han kan finde nogen træneremner.

 

Fremtidig struktur og generalforsamling.

JK, vil gerne forsætte som formand hvis der kan findes nogen til at overtage kampplanlægningen BF vil gerne påtage sig dette arbejde. GT overtager møderne i de 2 brugerbestyrelser.

Der skal i seniorafdelingen indstilles en ny seniorformand da TJ grundet nyt arbejde ikke mere har tid til at varetage denne post.

AK, vil gerne have en vedtægtsændring der gør at det er Formanden og Kasseren der tegner klubben økonomisk, det vil gøre det lettere overfor banken. Det var der enighed om i bestyrelsen.

Generalforsamlingen bliver afholdt onsdag den 21. september kl. 19.00 i klubhuset dagsorden bliver udarbejdet på næste bestyrelsesmøde.

 

Eventuelt.

JB, oplyste at der kommet en ny nøgle til skralderummet. Der er kommet ny møbler og ny grill på terrassen,

og der er købt nyt bestik til 50 personer og nye skåle mm, sidst i august vil der blive renoveret i klubhuset.

CK, 2 damesenior har afholdt møde og har et ønske om at hjemmekampene kan spilles på hverdage gerne om torsdagen.

JK, der er forsvundet 10 bolde og andet fra 4 herreseniors skab, så vi må finde en måde at komme dette til livs på.

Næste møde. onsdag den 17. august kl. 18.30

Referent Gert Tillebæk