Skip to main content

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 4. maj 2017.

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 4. maj 2017.
Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) – Arne Klint(AK)- Gert Tillebæk(GT)- Daniel Ovdal (DO)- Martin Børresen(MB) )- observant Jette Binder (JB)
Afbud: Camilla Kaimer(CK) – Martin Filipsen(MF)- Tom Jensen (TJ)- Bo Fosgaard (BF)

Valg af ordstyrer:
GT.

Godkendelse af referat fra mødet den 1.marts 2017.
Godkendt uden bemærkninger.

Nyt fra Formanden.
JK, har været til møde i brugerbestyrelsen, der har været inspektion af omklædningsrummene og de er nu indstillet til nedrivning, grundet sammenstyrtnings fare. Der har været afholdt møde med Lise fra Teknisk forvaltning angående vand på bane 1 der skyldtes et brud på drænet så vandet ikke kan komme væk fra banen, der var også en drøftelse af de plejeplaner der er for området på Elstedvej og her mener vi ikke de bliver overholdt, hvilket har medført at vi nu har indkaldt til et møde med den politiske ansvarlige på området Jan Kongebro.

Nyt fra Kassereren.
AK, omdelte en saldobalance, den ser fornuftig ud, men der er 83 medlemmer der skylder i kontingent hvilket svarer til ca. 68.000 kr. restancelisterne blev gennemgået. AK og JK vil tage kontakt til DBU/København og få dem til at hjælpe boldklubben med at få et system lagt på vores hjemmeside, der kan sørge for at medlemskontingentet fremover kan blive trukket direkte fra PBS eller fra en kortbetaling.

Nyt fra Ungdomsformanden.
JK, det går rimeligt godt i ungdomsafdelingen og der er ved at blive taget nogle tiltag der skal gøre at der bliver mere tilgang af ungdom til boldklubben, der skal tilbydes de samme muligheder til vores unge som andre klubber tilbyder deres ungdom. Der er solgt bandereklamer for omkring 10.000 kr. og de penge skal udelukkende gå til ungdomsarbejdet og der arbejdes på at få solgt flere bandereklamer.
Der arbejdes på at få lavet en træningslejr på Skovly for ungdomsafdelingen, der vil også blive afholdt et børnestævne i uge 33 i forbindelse med boldklubbens 90 års jubilæum. Der vil også blive forsøgt at lave et forældreråd.

Nyt fra Herreseniorformanden.
MB, der er kommet gang i seniorspillernes hjælp til ungdomsafdelingen ved deres træning og det er efter aftale med MP. De 4 trænere/ledere omkring 1 og 2 herresenior er interesseret i at fortsætte deres aftale efter sommerpausen. De sociale arrangementer i klubhuset vil fortsætte og MB vil sende en liste til JK med ønsker om indkøb til klubhuset.

Eventuelt.
JK, fortalte at der endnu engang har været nogen der har fjernet spillertøj fra vaskerummet og det fra aflåste skabe, JB undersøger hvad det koster at opsætte video overvågning.
DO, spurgte om man ikke kunne sætte køleskab og fryser fra kontoret ud i gangen så det kunne benyttes af alle, det var der enighed om at gøre DO vil undersøge om den flaskeautomat vi har i klubhuset kunne laves.

Referent Gert Tillebæk